Използването на некачествен посевен материал носи рискове

Препоръчително е семената да се подлагат на проверка в лабораторни условия, дори при сътрудничество с проверени доставчици

Независимо дали сами си произвеждат семената, или ги купуват от различни семепроизводни фирми и търговци, земеделските производители трябва да им направят лабораторен анализ. Това е първата стъпка, която ще им помогне да имат оптимално гъсти и здрави посеви от всяка една култура.

Появиха се съобщения, че на пазара за семена има продукция, която не съответства на заявените показатели за качество – кълняемост, кълняема енергия, чистота. Продават се и семена за обеззаразени, които не са качествено третирани.

Качествени показатели на посевния материал

Специалистите препоръчват на земеделците да проверяват посевния материал за основните качествени показатели. Само чрез лабораторна експертиза може на 100% да се установи какво е качеството на семената и дали са годни за сеитба.

Три са основните качествени показатели, за които земеделецът трябва да има точна информация: кълняемост, кълняема енергия и чистота.

– Кълняемостта показва количеството живи семена в процент от общото количество семена.

– Кълняемата енергия характеризира жизнеспособността на семената, от което зависи появата на ранни поници и дружни посеви.

– Чистотата е съдържанието на семена от културата в изследваната проба в проценти.

Тези три показателя са важни, защото според данните от тях се определя сеитбената норма и някои други специфични агротехнически практики (дълбочина на сеитба) за всяка една култура.

Фитопатологичен анализ на семената

Не по-малко важни са показателите за здравния статус на семената, който може да се определи единствено чрез фитопатологична експертиза. Само благодарение на такава експертиза земеделците могат да изберат най-правилния обеззаразител, който може да се окаже дори и най-евтиният, но ще защитава максимално ефективно посевите им в ранни етапи от техния растеж и развитие.

Опитът от предишни години показва, че на практика абсолютно чисти семена от болести няма. При зърнено-житните процентът на семената, заразени с Fusarium spp., е сравнително голям, а голям процент от пробите е със зърно, заразено с бактериоза. Обикновено семената, заразени с бактериоза, не покълват, а ако покълнат и поникнат, бързо загиват. Специалистите знаят причините за това.

За откриване наличието на семенопреносими болести, пробите от семената се залагат в специални климатични камери за определен период от време. След това по метода на микроскопирането се идентифицират причинителите на заболяването или заболяванията. На тази база се препоръчват съответните фунгициди, контролиращи причинителя на установеното заболяване. Всичко това няма как да се направи в едно земеделско стопанство, което не разполага нито с лаборатория, нито с апаратура, нито с квалифициран за тази цел персонал.

Рискове за земеделците, ако са прекалено доверчиви

Недобросъвестни производители могат да намалят количеството активно вещество при обработка на семената. Те могат да използват и по-евтини и по-малко ефективни активни вещества. Накрая, възможно е да се срещне посевен материал, който просто е покрит с цветно багрило. Във всички случаи резултатът е един: след сеитба семената и младите поници не получават достатъчна защита от болести, което се отразява негативно на бъдещите посеви.

Важно е също така да се обръща внимание на по-рано обеззаразен посевен материал. Като пример да вземем семе, което не е използвано миналия сезон, а е било обеззаразено. С течение на времето повечето активни вещества губят своята ефикасност и културите вече няма да получат защитата, която земеделецът очаква. Освен това миналогодишни семена винаги трябва да се проверяват и за процента на кълняемост, защото освен естественото му намаляване от биологично стареене, някои активни съставки също могат да го намалят.

Активното вещество на фунгицида, с който са обработени семената, също може да се определи в специализираните лаборатории, а също така и неговото количество върху повърхността на семената. Резултатите от изследването трябва да бъдат придружени от протокол с обяснение. Въз основа на резултатите земеделецът може да вземе аргументирано решение как да постъпи – да засее семената, да ги третира отново или да се подготви за ранно прилагане на фунгициди.

Накрая трябва да отбележим, че по резултатите от комплексното изследване на семената – качествен и фитопатологичен анализ, земеделците, от една страна, получават препоръки относно агротехническите мероприятия – дълбочина на сеитба, сеитбена норма, норми на торене и видове торове и др. А от друга страна, те имат аргументиран избор за използване на най-подходящия обеззаразител за третиране на семената.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X