Как да балансираме загубата на хранителни елементи с помощта на покривни култури

Канадски експерти казват,  че покривните култури са добър вариант за възстановяване на почвите. Добрата информираност за ефективността на покривните култури може да повлияе на индивидуалните стопанства – това може да се окаже от решаващо значение за по-широкото им използване и как технологиите могат да стимулират тяхната ефективност.

В канадската провинция Онтарио, където загубата на почвена органична материя е дългогодишен проблем, покривните култури (и други методи, предназначени за подобряване на почвената структура) играят все по-голяма роля в устойчивото управление на обработваемите земи. Различни фактори до този момент са попречили на стратегиите за управление на почвите да бъдат използвани от земеделските производители. Експерти твърдят, че с напредването на технологиите и все по-доброто разбиране за използване на покривните култури водят до все повече възможности за подобряване на почвите.

Ниско съдържание на органични вещества в югозападните части

Кристин Браун, специалист по устойчиво развитие на полските култури в Министерството на земеделието, храните и селските райони на Онтарио, твърди, че сегашната средна стойност в Онтарио на съдържание на органични вещества в обработваемите земи е между 4,0 и 4,2%. Въпреки това, трите най-югозападни окръга на провинцията – Есекс, Кент и Ламбтън – до голяма степен зони за производство на зърно – показват все по-ниски стойности.

„Органичната материя в Есекс, Кент и Ламбтън е достигала до 4,25% през 2002 г. През 2016 г. тя е средно 3,2%. Това вероятно е най-големият спад в Онтарио.“

002 367 IMG KopievanWeb II Courtesy

В Онтарио, Канада, загубата на органични вещества в почвата не е вчерашен проблем. Покривните култури и други методи за отглеждане, предназначени да подобрят почвената структура, играят все по-важна роля в устойчивото развитие на обработваемите земи

На какво се дължат намалените нива на органичната материя в почвите?

Изследване, проведено от от SGS Agri-Food Laboratories, канадска земеделска научноизследователска фирма, показва, че най-честото редуване на полеви култури в Онтарио – царевица, соя и пшеница, са най-често срещаните в Есекс, Кент и Ламтън. Оказва се обаче че те са недостатъчни за поддържане на оптимални нива на органична материя в почвата без добавяне на покривни култури. Това е особено голям проблем, като се има предвид, че в Онтарио не се развива много животновъдството. От там се създава и проблем за свързаното с него производство на оборски тор и фуражи. „Покривните култури добавят органична материя в почвата. Органичните торове добавят органични вещества. Това е нещо което е от голямо значение. Те имат синергия (взаимодействат помежду си), когато се използват заедно“, казват учените.

RTK в реално време се оказа полезна

Според Марк Ричардс, производител на зърно, захарно цвекло и домати от югозападната част на провинцията, инструменти като GPS и RTK се оказват полезни съвременни похвати. Ричардс и неговото семейство подържат голяма част от своите 2000 акра, покрити със зелена растителност, 365 дни в годината. През пролетта те използват 12-редови машини за подготовка на браздите за засаждане на следващата култура. Комбинацията от картографиране на почвата, както и редовните снимки от сателити и дронове, помагат да се осигури възможно най-прецизно оборудване за регулиране на техниката за възможно най-прецизна обработка.

004 172 IMG Web MarkRichards

Марк Ричардс е производител на зърно, захарно цвекло и домати от югозападен Онтарио

– Всичко се проверява автоматизирано с GPSосвен пръскачката. Ние използваме RTK което намалява труда, казва Ричардс. Една от основните причини, поради която използваме покривни култури, е да намалим резистентостта на плевелите към хербициди. Покривните култури сякаш правят хербицидът по-ефективен. Докато нивата на почвената органична материя в полетата не са се повишили, то  не е имало и спад, въпреки повишаването на добива.

Компенсиране на покривните култури

„50 години на интензивно производство на култури в Онтарио драстично са намалили органичната материя в почвата. В същото време ние драстично увеличихме размера на нашето оборудване. Това прави уплътняването голям проблем”, казва Питър Джонсън, агроном от канадската агенция за земеделски новини Real Agriculture. Г-н Джонсън твърди, че покривните култури са ключов фактор за компенсиране на загубата на органична материя и свързаното с това увеличаване на риска от уплътняване. Като основно правило за предотвратяването на уплътняването на почвата се използва, че на всеки 5% глина трябва да има 1% органична материя. Но дори земеделските стопани, които предприемат мерки за постигане на това съотношение, може да не се справят толкова успешно, колкото си мислят. „Вземете почвена проба от пасище, после една от полето, в което сте работили от 25 години. Това дава доста добра картина за равносметка. Аз използвам ротационни схеми, винаги използвам детелина в пшеницата или семена от овес, ако няма добра поносимост. В пасището установяваме 9% органично вещество, докато в моето поле неговото количество е едва 4%.“

Мерки за усвояване на покривните култури

Една от най-значимите пречки пред използването на покривни култури е осъзнатата липса на контрол върху цялостния успех на културите. Въпроси относно за какъв период покривните култури трябва да бъдат оставени на полето, какъв е най-добрият метод за разлагане, как ще се отрази разпространението на вредители през следващата година и как да се справим с него през пролетта, ако презимуват не спират да вълнуват земеделските стопани. Това може да попречи на производителите да се интересуват от подобни системи за управление на земите. На всичкото отгоре производителите на зърно трябва да са готови за някои потенциално значителни загуби на добива, ако решат да сеят в жива, зелена покривна култура през пролетта. Действително работата показва постоянни високи загуби (20 бушела на акър / 1,25 тона на хектар) при царевица, отглеждана сред покривни култури. В действителност няма твърде много земеделски производители, които могат да се справят с 20 бушел на акър загуба на добив.

Реализиране на интензивна система за покривните културите

За Винс Блейк, земеделски производител от окръг Кент, който от 2011 г. използва специални смеси за покривни култури със система но-тил, измерването на резултата от засаждането на зелено не може да даде пълна картина на производителя само с нивата на добивите. Всъщност, той казва, че една от ползите от неговата система от 18 вида покривни култури е че от една страна, служи да имитира разнообразието от естествени екосистеми. От друга е допълнителният биологичен контрол. Винс засажда царевица и соя в жива зеленина всяка пролет, като използва стандартна сеялка, модифицирана за рязане на покривната растителност.

„Ние наистина започваме да виждаме, че системата се развива от гледна точка на устойчивостта на културите през следващите години. Също така забелязахме разпространение на полезни насекоми. Имаме охлюви като всички останали. Наблюдава се и нарастване на редки или застрашени видове като боболинката и ливаден чучулигов трупиал“, допълни Винс.

Скоростта на разлагане в полета се е повишила. Наблюдавани са също забележителни подобрения във водното и хранителното усвояване, задържането на въглерода и значително по-добър растеж на културите.

Използването на покривни култури и системи също така понякога претърпява и неуспехи. Влажните пролети и сухите лета през последните няколко години означават, че добивите от царевица със сигурност ще са по-малко от идеалните. Прибраната прилична реколта производителите отдават на общата устойчивост на техните полета.

Възможности за смесване на системите

Най-съществената възможност в съчетаването на традиционни производствени системи с такива с интензивно отглеждане. Има потенциални възможности за включване на стрип-тил в тези системи. GPS и специфичните технологии улесняват включването на покривни култури. Все повече хора са склонни да работят със стрип-тил, за разлика от но-тил системата.

Всичко започва бавно

Фермерът Винс Блейк насърчава фермерите, които се интересуват от използването на покривните култури, да започнат с малко количество. Той предлага да се започне с малко количество пшеница и да се реконструира вече съществуващото оборудване, вместо да се купува ново. „Като фермери ние сме визуални ученици. Толкова голяма част от детайлите на почвеното здраве изискват използването на други наши сетива, както и използването на микроскоп. Единственото нещо, в което трябва да инвестираме, е промяна на отношението към използването на покривните култури.“ Г-н Джонсън изразява подобно мнение и насърчава онези, които желаят да изпробват система с покривни култури. Това може да осигури добро сравнение и да позволи на земеделските стопани да се учат и да попречат на потенциалните неуспехи преди разширяване на площите.

Добре е да се знае!

  • Ротациите на царевица, соя, пшеница не са достатъчни за изграждане на почвено органична материя.
  • В същото време по-ниската почвено-органична материя повишава увреждането при уплътняване.
  • Биологичните изменения, използвани заедно с покривни култури, показват добри резултати.
  • Покривните култури могат да имат както положително, така и отрицателно въздействие на добива
  • Покривните култури могат да осигурят допълнителен контрол на вредителите.
  • Предстои ползите и недостатъците на покривните култури да се изследват на ниво индивидуално земеделско стопанство.
  • Хубаво е покривните култури да бъдат включени постоянно в ротационните схеми.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X