Любопитно: Българската растителна защита е създадена от княз Фердинанд

Това е станало на 16 януари 1896 година

На 16 януари 1896 г. с указ на княз Фердинанд е приет „Закон за мерките против филоксерната зараза (чума на лозата) и за възстановяването на опустошените от нея лозя“.

С този акт официално е поставено началото на регламентираната борба с вредителите по растенията и на растителнозащитната дейност в България.

113 години по-късно 16 януари започва да се чества официално като професионален празник на растителнозащитниците в България.

До 2011 г. страната ни има Националната служба за растителна защита /НСРЗ/ като  специализиран орган към Министерство на земеделието и храните, отговорен  за изпълнението на контролните и разпоредителни функции съгласно Закона за защита на растенията.

…На 25 януари 2011 г. е създадена Българската агенция по безопасност на храните – БАБХ, като единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в България с цел контрол на спазването на националните и европейски изисквания за контрол в областта на храните, хранителните добавки и напитките, ветеринарната медицина, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, контрола на фуражите, граничния контрол на суровини и продукти от растителен, и животински произход. НСРЗ влиза в нея.

Днес дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол“ е методическият ръководител, който координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните в областта на растителната защита относно продуктите за растителна защита и торовете.

Дирекцията администрира и координира разрешаването на продуктите за растителна защита за пускане на пазара и употреба. Организира, извършва и прави предложения за възлагане на експертни оценки съгласно Закона за защита на растенията. Съхранява досиетата на заявените за разрешаване и на разрешените за пускане на пазара и в употреба продукти за растителна защита.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X