Прецизно земеделие – Същност и технологични предимства (1ва част)

Новият ход в земеделието се базира на системите за прецизно земеделие, които са динамично развиващи се системи за управление. Те позволяват на земеделците да решават цял ​​спектър от проблеми. В същото време прецизното земеделие включва широк набор от инструменти, които производителите трябва да овладеят, за да извлекат максимума от производството си.

Какво е прецизно земеделие?

Прецизното земеделие използва различни инструменти, сред които модерни технологии като сателитни изображения или картографиране на полето, за да подобри качеството на реколтата и рентабилността. Също оптимизира използването на традиционни ресурси. Тази система за управление на селското стопанство допринася за развитието на устойчиво земеделие, което позволява да се решат както икономическите, така и екологичните проблеми, които стават все по-остри.

Сред технологиите, използвани в такава система, са GPS, дронове и сателитни изображения. Въз основа на тези данни земеделците получават информация по всички ключови въпроси:

 • състояние на реколтата;
 • метеорологични прогнози;
 • промени в околната среда;
 • наличност на хранителни елементи в почвата и др.

Важната разлика между прецизното земеделие и традиционното земеделие е способността да се управляват полетата не като един блок, а чрез разделянето им в отделни зони – такова зониране позволява разнообразяване на управленските решения за отделните части на полето.

Фермерите могат да контролират всички процеси от разстояние със система за прецизно земеделие.

То драстично подобрява ефективността на културите и намалява финансови разходи, като същевременно увеличава производството. Последният аспект е от съществено значение, тъй като на пръв поглед изглежда, че технологиите за прецизно земеделие са скъпи.

Икономиите обаче са значително по-високи, отколкото при традиционните земеделски методи в дългосрочен план. Така производителите могат точно да сумират необходимото количество тор, да определят ефективните видове торове за определена област. Освен това важността на технологиите за прецизно земеделие е, че те подобряват планирането на селскостопанските операции за продължителен период, коригирайки стратегията в реално време по време на непреодолима сила.

Оптимизирането на използването на почвата запазва нейното качество, което позволява стабилно снабдяване с хранителни елементи.

Предимства на прецизното земеделие

Прецизното земеделие е полезно, както за производителите, така и за околната среда. Тези области са взаимосвързани, тъй като влошаването на околната среда влошава условията за селското стопанство. Ето само няколко предимства на такава система за контрол:

 • минимизиране на разходите за материали и ресурси , като вода, семена, гориво и др.;
 • поддържане на здравето на почвата чрез намаляване на броя на пестицидите;
 • намаляване на зависимостта на селското стопанство от климатичните условия;
 • максимална реализация на генетичния потенциал на произвежданите култури.

Всички тези предимства на прецизното земеделие позволяват на земеделците да подобрят значително качеството на продуктите и в същото време да намалят разходите си.

Технологии и методи за прецизно земеделие.

Прецизното земеделие днес, може да борави със специално оборудване и софтуер за събиране и анализ на цялата информация.

Технологията използвана в прецизното земеделие може условно да се раздели на наземна, въздушна и сателитна. Първият е подходящ за производствено планиране, картографиране, разузнаване и управление на машини. Последните две са подходящи за решаване на по-глобални проблеми, например анализ на състоянието на доходността в реално време отвсякъде. Препоръчва се смесване на технологии за получаване на обективни данни.

Глобална система за позициониране (GPS) в прецизното земеделие.

GPS се отнася до наземна технология, която позволява на производителите да събират данни с точна информация за местоположението в реално време. GPS е подходящ за следните задачи:

 • картографиране на напоителни системи, ниви и пътища;
 • откриване на участъци с проблемни растения;
 • изпитване на почвата в специфични терени;
 • управлението на трактора с паралелно управление;
 • VRA за прецизно прилагане на семена и торове.

Също така GPS в прецизното земеделие позволява управление на селскостопански машини. Например с негова помощ производителите могат да управляват трактори при лоша видимост поради дъжд или мъгла.

ГИС технология в прецизното земеделие.

Географските информационни системи работят с детайли на обекти и данни за местоположение, за да създават карти, включително цифрови. За разделянето на фермата на отделни зони е необходимо дистанционно наблюдение. Всички зони имат свои характеристики, чийто анализ изисква използването на ГИС и GPS. Традиционно тези зони се разделят според типа на почвата, наличието на хранителни вещества, съдържанието на влага в почвата, нивото на рН и нашествието от вредители.

ГИС в прецизното земеделие позволява на фермерите да преглеждат записи, като например карти за изследване на почвата и характеристики на растенията, традиционно отглеждани в региона. Сателитните изображения и снимките от въздуха предоставят допълнителна информация. Друга удобна функция на ГИС е анализирането на множество опции за управление на ферми чрез сравняване и манипулиране на слоеве от данни.

UAVs и Dusters в прецизното земеделие.

Въздушните технологии за управление на културите се основават на използването на безпилотни летателни апарати (БЛА). Така земеделците могат да наблюдават състоянието на добива, без да преглеждат всички полета лично. Нещо като самолетите използвани в земеделието. Те позволяват да се прикачат хиперспектрална камера към всеки селскостопански самолет и да записват необходимата информация. Това обаче ще доведе до допълнително натоварване в допълнение към основните задачи за управление на културите. Това ще доведе до по-бързо износване на устройствата и допълнително замърсяване на околната среда. В допълнение, този метод означава наемането и на квалифициран пилот.

Използването на UAV или дронове в прецизното земеделие е по-прогресивно решение. Те се управляват дистанционно и консумират по-малко гориво. Освен това дроновете за прецизно земеделие могат да анализират полето задълбочено, като извършват сложни мултиспектрални, термични и хиперспектрални анализи на почвата.

Сателитно дистанционно наблюдение в прецизното земеделие.

Тази технология позволява на производителите да наблюдават здравето на добива с помощта на сателитни изображения. Те предоставят актуална информация за стрес от влага, болести, структурни аномалии и нива на хранителни вещества. Съвременните сателитни изображения за прецизно земеделие имат висока спектрална разделителна способност, което позволява на производителите да получат най-точните данни.

Най-ефективно е да се комбинира разузнаване със сателитно дистанционно наблюдение, защото така производителите могат да определят причината за отклоненията от нормата. Освен това те могат да използват сателитни изображения за планиране на третиране на растенията и избор на препарати за растителна защита.

Съществено предимство на този метод в сравнение с GPS и UAV е липсата на допълнителни разходи за гориво и труд.

У нас все по-настоятелно навлизат технологиите за пръскане с дрон. Това е ефективен и изключително прецизен метод за третиране.

Моника Господинова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X