Carbonsafe – първата и единствена българска методология за качествени въглеродни кредити

Еврокомисари, министри, водещи експерти, бизнес лидери, евродепутати, представители на неправителствени организации обсъдиха на мащабен форум в София предизвикателствата и възможностите, пред които климатичните политики и Зеления преход изправят икономиките и обществата ни.

В продължение на 3 дни, с участието на над 130 панелисти от 10 държави се проведе най-мащабният регионален форум за Зелената трансформация, иновациите и индустриите на утрешния ден – Green Week 2023.

В панелът, посветен на земеделието, храните и зеления преход Agritechfood, Чавдар Маринов, заместник-министър на земеделието от 2019-2020 г. и изпълнителен директор на КАРБОНСЕЙФ ООД  разказа за дейността на компанията, която наскоро бе отличена със златен медал за „Иновации и развойна дейност“ на най-голямото земеделско изложение в България – Агра 2023.

Изпълнителният директор на компанията посочи, че това е първата българска патентована програма за доброволно сертифициране на въглеродни кредити в системата на земеползване. Методологията е патентована и валидирана на международно ниво.

„Нашата методология работи с практики на основата на регенеративното земеделие, като количествено и качествено измерваме въглерода в почвите посредством взимане на геореферирани почвени проби в три дълбочини. Пробата се изследва в акредитирана лаборатория. След като пробата премине през целия процес при предварителна подготовка, натрошаване, изсушаване и реално отчитане на съдържанието на въглерод в нея, по-нататъшните стъпки са свързани с отчитане покачването на въглерода през годините в почвата и сертифициране на това изменение. „, разказа Маринов.

Той изтъкна и колко важна е фирмата сертификатор. „Тази, с която работим, е една от най-големите  компании в света, която е валидирала всички големи проекти, разполага с над 60 одитора, работи с над 2500 проекта. Издаването на въглеродните сертификати без такъв сертификатор, който да ги завери, е невъзможно. Следва качване на тези т. нар. емисии в един публичен регистър и тяхната търговия на доброволния пазар“.

Златният медал от Агра 2023 беше първото признание на Карбонсейф. А за второто българското общество и земеделците ще разберат много скоро.

Как протича процесът и какво отличава Карбонсейф от останалите компании на пазара, обясни още Чавдар Маринов.

„ Процесът започва със заявление от земеделския производител, в което той заявява, че иска да участва в програмата на Карбонсейф.  Подписва декларации, в които заявява, че ще работи само с една програма, за да няма двойно отчитане. Преминава се през оценка дали земеделецът е допустим за участие в програмата. Както и множество контроли, които сме заложили, включително и проверка на място за осъществяваните в стопанството дейности. Карбонсейф работи с 4 процедури, които отново са заверени от трета одиторска компания. Преминавайки през целия процес на проверки и сертифициране и стигайки до взимане на базова почвена геореферирана проба, с която се открива стартирането на проекта.

В следващата стопанска година, а стопанската година започва на 1 октомври и завършва на 30 септември, се взима контролна почвена проба. Отново се прави лабораторно изследване. Отчитат се и се сертифицират само плюс вариантите на въглерода и за тях Карбонсейф издава сертификат за въглероден кредит.

От всеки един проект, който е в програмата Карбонсейф задържа 5% буфер в сметка, която служи като гаранционен фонд при евентуално настъпили климатични събития или излизане от система на земеползване на даден парцел от нашата програма. Тогава този буфер, който прилича на Гражданска отговорност, да покрие тези рискове“.

Карбонсейф изцяло отговаря на акронима QUALITY, който е заложен в европейската рамка за сертифициране.

Когато говорим за въглеродни програми, всички трябва да са наясно с няколко основни термина, които характеризират как работи дадена програма. Един от тези термини е т.нар. „базова линия“. Тя обозначава как е стартирал един проект и определя как се отчита.

Карбонсейф не работи с проектни сценарии, хипотези, корелации. Програмата работи единствено само с физика, химия и математика. Почвена проба – анализ в акредитирана лаборатория и научно обоснован, доказуем, абсолютно проверим резултат, който е публикуван в софтуера на компанията. Абсолютно проследим процес. За одитори, за трети страни, за компании, които желаят да купят висококачествени кредити.

„ Работим с 19 практики, които разбира се, не са шаблонни. Създаваме индивидуална стратегия за всяко едно стопанство и за всеки един парцел, която се комуникира с агрономите на земеделското стопанство“, – поясни Чавдар Маринов.

Когато се говори за въглеродна програма е много важно да се знае какво означава кредитен период. При Карбонсейф той е 5 години. Всички кредити трябва да имат срок на годност. Няма нещо без срок на годност. Това са все неща, които фермерите тепърва ще учат.

„Искам да подчертая обаче, че за нас въглеродът е на второ място. На първо място е производството на земеделска продукция. Защото призванието на земеделците е да произвеждат земеделска продукция“.

Карбонсейф е без аналог на българския пазар

„Искам да апелирам, когато става въпрос за конкуренция да пречупваме всичко през призмата на т. нар. зелено измиване, което е особено актуално в последно време. The Guardian – една авторитетна международна медия обръща все по-сериозно внимание на световни „стандарти “, за които за съжаление се установи, че са с пробити методологии, а те дори си признаха. Това поставя под риск добри инициативи като нашата. Ние претендираме, че абсолютно точно можем да измерим въглерода в почвата, дори всеки може да го пипне.

Похвалих малко ЕК за добрите й послания, доброволната рамка но какво от това? 3 години усилено говорим за Зелена сделка. Какво стана за тези 3 години? Нетните емисии в Европа се увеличиха с 3 процента. Това стана. Това са безспорни факти. Ние оперираме на доброволния пазар и можем да чакаме Европейската комисия. Но климатът не може да чака Европейската Комисия. Ясно е че трябва да има регулации. Винаги давам примера с тоягата и моркова. Тоягата в момента я усещат точно тези, които не трябва, а това са земеделските производители. Те не са замърсителите на нашата планета. Напротив, почвите освен излъчвател на емисии, могат да са и най-големият естествен резервоар за въглерод в света, който ние ще сертифицираме, ще продадем в случая на доброволния пазар и ще дадем парична компенсация на земеделеца.

Имам 4 въпроса към ЕК, на който би следвало тя да отговори. Кога се предвижда да се одобрят първите методологии? Беше създадена такава работна група от 70 експерта. Всичките методологии трябва да отговарят на акронима QUALITY – да са качествено, доказуемо измерени, тоест да работят, да няма зелено измиване. Карбонсейф е готов още утре да изпрати своята методология в ЕК. Въпрос номер две – кога се предвижда проектът на Регламент да стане Регламент, да има съответните законодателни инициативи и съпътстващи подзаконови регламенти и прилагащи актове. Всички сме запознати с процедурата и как се вземат решенията между Съвет, Парламент и Комисия. Но все пак, кога? Трети въпрос, най-важният, морковчето, кога по схемата за търговия с емисии, която счупи всякакви рекорди – един въглероден кредит под формата на квоти мина 100 евро, ще можем да търгуваме кредитите на земеделските производители? Защото за какво иначе е Регламентът за доброволна рамка? Ние така или иначе и в момента оперираме на доброволния пазар.

И ако някой навремето въобще е могъл да остойности Зелената сделка, а най-вероятно не е, е щял да разбере, че без помощта на доброволни програми, като Карбонсейф – качествени, надеждни, измерими, Зелена сделка няма да има“, завърши своята презентация Чавдар Маринов.

В Пловдив е изграден и работи високотехнологичен център за обслужване на клиенти на Карбонсейф. А фермерите могат да се свържат с компанията от сайта на КАРБОНСЕЙФ.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X