И дърветата имат изисквания към храната

В почвите запасеността с хранителни вещества е различна. Различни са и изискванията на всеки овощен вид. Затова е необходимо конкретно да се определят нуждите от торене на овощните насаждения. За установяване хранителните нужди на овощните   се използва визуалната и листна диагностика. При листната диагностика се вземат листа и се анализират в специализирани лаборатории за съдържанието на хранителни вещества и на базата на получените резултати могат да се дадат конкретни препоръки за торене.

Визуалната диагностика се състои в установяването и разпознаването на характерните симптоми, причинени от недостиг или излишък на даден хранителен елемент. Външните прояви в началото на недостига могат да бъдат свързани с отслабване на растежа и намаляването на продуктивността, но с напредването на хранителния дефицит тези симптоми стават все по- специфични.

За да бъде отстранен недостигът на хранителни елементи е необходимо да се извършва балансирано и съобразено с изискванията на растенията периодично торене с минерални и органични торове, базирано на резултатите от анализа на листата и визуалната диагностика на дърветата.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X