Официално: Carbonsafe e първата българска валидирана Методология за измерване и сертифициране на секвестиран въглерод в почвата

Продължилата 6 месеца одитна процедура по валидиране на Методологията и верифициране на първата българска програма за въглеродно земеделие Carbonsafe приключи с получаване на финален валидиращ доклад.

Това гарантира на българските земеделци – участници в програмата, че Carbonsafe ще издава висококачествени сертификати за въглеродни кредити, които са реални, следват необходимите процедури и отговарят изцяло на критериите, заложени от ЕК в Първата рамка на ЕС за доброволно сертифициране на поглъщанията на въглерод под акронима QU.A.L.ITY

Програмата за сертифициране на въглеродни кредити Carbonsafe използва надежден патентован, изцяло български, консервативен метод, основаващ се на емпирични данни, директно измерване на съдържанието на въглерод в почвата чрез геореферирано почвено пробовземане, изпитване на почвените проби в акредитирана лаборатория без да оставя място за корелации или прогнозни сценарии.

Процедурата гарантира абсолютно точно отчитане на количествата секвестиран в почвата въглерод и е гаранция за земеделците, че ще получат най-добрата цена за своите въглеродни кредити без опасност да бъдат санкционирани поради нарушаване на правилата за „зеленото измиване“.

Към момента програмата оперира на територията на Република България, но вече са в ход срещи за въвеждане на Методологията и в други страни-членки на ЕС. Валидирането на методологията на Carbonsafe прави издаваните от нея Сертификати за въглеродни кредити международно валидни.

В програмата могат да участват оператори по проект, които са регистрирани земеделски производители, съгласно Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, и са юридически лица и/или физически лица и развиват дейността си в секторите „Растениевъдство“ и комбинирани „Растениевъдство с Животновъдство“.

Подробна информация относно изискванията за кандидатстване е налична на интернет страницата на компанията: https://carbonsafe.bg/

Екипът на Carbonsafe ще можете да откриете от 25-и до 27-и юли на Дни на полето в гр. Добрич.

Всичко, което ви интересува за участие в програма Carbonsafe, може да намерите  тук.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X