Европа се отказа първо от въглищата, ред е на млечните крави

Тази политика ще доведе до увеличаване броя на малките животновъдни ферми и намаляване на едрите, според наблюдатели

Докато страните-членки на ЕС постепенно се отказват от своите въглищни електроцентрали, те подкрепят своите засегнати региони в икономически преход. Подобна регионална политика за смекчаване на негативните последици от промените в климата, според Брюксел, е необходима и в селските райони: за да избегне социалното недоволство в селските райони, Европа внимателно и постепенно намалява броя на млечните си крави.

В Ирландия, например, една странна новина предизвика общественото вълнение: Irish Independent съобщи, че правителството обмисля умъртвяването на до 65 000 млечни крави всяка година в опит да постигне климатичните цели на страната. Това би означавало, че млечните крави, които обикновено се поддържат живи около 4,5 до 6 години, докато продуктивността им отмине, ще бъдат унищожени масово и преждевременно – само с цел бързо намаляване на емисиите.

Бунтове и протести на фермерите

Близо 40% от емисиите на парникови газове в Ирландия идват от селскостопанския сектор, главно от метана, отделян от кравите. Подобен ход би довел до внезапни социално-икономически сътресения в засегнатите региони, за които фермерите, направили инвестиции въз основа на определен размер на стадата, не са имали средства да се подготвят.

В Холандия може ясно да се види колко социално експлозивен може да бъде едно такова политическо решение. Правителството на страната е поело ангажимент, значително да свие поголовието – в този случай не за да намали емисиите парникови газове, а за да ограничи друг замърсител – азота, и така да се съобрази с правилата на ЕС. Но опитите да се направи това „в 12 без 5 ч“ доведоха до тежки протести – и дори бунтове от страна на фермери, както и до подадената оставка на един министър на земеделието, а партията на фермерите BoerBurgerBeweging (BBB) пожъна големи изборни победи.

Уроци и примери

Останалата част от ЕС може и трябва да се поучи от примерите на Холандия и Ирландия. Тъй като действията в областта на климата и околната среда стават все по-спешни и целите стават по-строги, много региони ще трябва да намалят броя на добитъка си рано или късно. За да бъде ясно, това не означава, че не трябва да има повече добитък – животните и техните странични продукти, като оборски тор, играят ключова роля в хранително-вкусовата система. Но това означава, че фермите ще трябва да станат по-малки или че много дори може да се наложи да затворят.

Ясно е, че това е неудобно да се признае, но замитането на този факт под килима, докато не стане твърде късно, само ще влоши нещата. За да обезвредят „социалния динамит“, който този проблем носи, въпросните земеделски производители и региони се нуждаят от сигурност и подкрепа за дългосрочно планиране.

По примера на енергийния сектор

В енергийния сектор подходи като този вече съществуват. Пример са политиките за постепенно премахване на въглищата, които повечето страни от ЕС прилагат. Освен България, всички страни от ЕС са се ангажирали с крайна дата за затваряне на въглищните си електроцентрали и много от тези правителства, с подкрепата на ЕС, въведоха мерки, за да помогнат на работниците да се преквалифицират и на регионите да развият нови индустрии.

Разбира се, това не означава, че всички дати за затваряне на електроцентралите са достатъчно амбициозни, нито че всички програми за подкрепа са успешни. Но общият подход ще се прилага и в животновъдството при прозрачност относно това, колко по-малко животни ще трябва да има към определена дата, след което най-засегнатите региони ще бъдат подготвени за структурната трансформация. Добрата новина е, че ЕС – поне на теория – има средствата да предостави подкрепа на земеделските региони в преход.

Нови разчети на средствата за земеделие и кохезия от 2028 г.

В крайна сметка двете най-големи в бюджетно отношение политики на ЕС се занимават със селските райони и подкрепата за регионално развитие – съответно Общата селскостопанска политика (ОСП) и Кохезионната политика. Чрез комбиниране на финансови и политически ресурси от тези две области, ЕС би могъл да разработи фонд за подпомагане на регионите с мега-развито животновъдство, както вече прави за много региони с въглища. Разбира се, с определени уговорки. Бюджетната рамка на ЕС се определя за период от 7 години и такъв фонд е възможно да бъде въведен едва през следващия бюджетен период, който започва от 2028 г.

Мнозина анализатори вече смятат, че наборът от задачи, които трябва да бъдат решени със средства от ОСП и Кохезионния фонд, вече е твърде голям. Въпреки това, за политиката, фокусирана върху жизнеспособността на фермите и селските райони и за политиката, фокусирана върху засилването на регионалното сближаване и намаляването на различията в целия блок, следва да бъде приоритет премахването на кравите в ЕС да бъде успешно. Независимо от това, приоритет следва да бъде успешното намаляване на броя на кравите в ЕС, посочва Euractiv.com.

Лилия Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X