Скандал!!! Но с евросредства…Биостопани настояват за спешни действия от МЗХ, ДФЗ и Комисия по земеделие!

Биостопани не могат да заявят площите си 24 часа преди края на кампанията

Фермери настояват за спешни тълкувания от МЗХ на неразрешените казуси още днес! Те искат Комисията по земеделие в парламента спешно да се самосезира и излезе с позиция!

Биопроизводителите са стопаните-пълни клетници, които и в момента са изпаднали жестоко в поредния административен капан, заложен от администрацията и нескопосаните наредби, неясните казуси, търсените отговори и липсващите тълкувания. И то в последния и предпоследния ден, когато трябва да заявят площите си за Кампания 2023 и им остават едни 24 часа.

Цялата тази драма е комбинирана с безсилието на служителите в общинските служби по земеделие да дадат отговор на много от зададените спорни въпроси, защото чакат разяснения „отгоре“.

Въпреки, че Българска асоциация Биопродукти се постара преди време да направи семинари, на които покани шефове на дирекции и експерти от МЗХ и ДФЗ, яснота за много от казусите не последва и до днес и въпросите зеят като кратери.

Наложи се и ние като луди да участваме в задаването на въпроси и търсенето на отговори от браншовата организация на биопроизводителите, за да помогнем на стопаните, ако можем и дадем рамо на сбъркания процес. Но не би…

Силно притиснати от ситуацията, фермерите днес казват, че не знаят какво да направят, за да декларират коректно и навреме своите парцели и това да стане до утре в 17,30 часа, когато земеделските служби слагат ключа на вратите и затварят.

Фермерите са объркани до пълен стрес.

Въпросите им продължават да се повтарят и днес, но разяснения от МЗХ и ДФЗ така и няма. Биват препращани към наредбата, която обаче не казва достатъчно категорично как да стане всичко.

Изключително фрапиращи са случаите, и те съвсем не са малко, на фермери, чиито площи са били в преход към 31 декември 2022 г, но преди 30 юни 2023 г. са сертифицирани като био. За тях има възможност да се очертаят като площи в преход, но не и ако някога същия парцел е бил подпомаган за площи в преход или по Мярка 11. А такива случаи са много.

Това е в противоречие с член 25 на Наредба 9 за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г., който казва (1) Биологичните дейности по съответната операция по чл. 22 се осъществяват върху площите и/или пчелните семейства, които са в система на контрол към 31 декември на предходната година и са вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС. (2) Биологичните дейности по съответната операция по чл. 22, ал. 1 се осъществяват върху площи, заети с култура, включена в групите култури по чл. 49.

Потърпевшите стопани са отчаяни и с право. Това е дискриминация за достъп до европейски средства. С цел облагодетелстване на кого, питат те.

След като са изпълнили всички условия и са сертифицирали добросъвестно площите си за биологично производство, по каква логика ги лишават от европейско подпомагане за цели две години, питат те. Така автоматично тяхната продукция ще стане много по-скъпа като себестойност от тази на техните колеги, които са получили подпомагане и те ще изпаднат от пазара след години на труд и инвестиции. А пазарът и без това е труден. Защо чиновниците ги поставят в позиция да се конкурират с колегите им, които са получили подпомагане, което е загубена кауза и ги обрича на фалит? Къде ще отидат средствата, които им се полагат, а те изобщо не са малко?

От администрацията ги съветват просто да се примирят с нещата и да приемат, че губят подпомагането си. Но защо да се примирят, след като стопаните са коректни и просто не са влезли в графиците на чиновниците?

Надеждите на БАБ също се изпариха и от там ни отговориха, че
разчитат на светлото бъдеще и на това до края на 2023 г. да се вземат предвид написани от организацията становища, за които е предупреждавала. Но това би могло да стане чак по време на последващото разглеждането на наредбата и Стратегическия план, а сега явно ще има ощетени земеделски производители. Явно, пак ще става по трудния начин, заключи Веселина Ралчева от УС на БАБ по повод на това, че за някои неща наистина отдавна са предупреждавали.

Възмущението на био растениевъди и био животновъди е огромно. Един от най-сериозните проблеми е, че пропуски и грешки излизат по безумен начин в СЕУ в последния момент и площите на немалко стопани просто ще увиснат между тези в преход и био, тоест ще станат конвенционални и това е. Макар че ще вложат много повече средства.

Само един пример. И днес някои биофермери ги има в регистъра на биологичното земеделие, но ги няма и не излизат в био-слоя и не могат да заявят парцелите си.

Как тези проблеми ще се изяснят до петък, 21 юли, 17.30 часа не е ясно, ако не се намесят на мига спешно и в координация помежду си няколко отдела на Министерство на земеделието и храните, дирекциите по биологично производство и по идентификация на земеделските парцели, както и ДФЗ. И направо да не спят, за да изчистят грешките, за които фермерите не са виновни.

Видимо е, че всичко това, което се случва днес и докарва хора до инфаркт, е последицата от написване и издаване на неясни наредби, които лесно задават срокове за приключване на подаването на заявления в рамките на броени дни, без процедурите да са станали нормативно ясни.

Да добавим към скандала, че до миналата седмица все още нямаше никаква възможност да се подават заявления за биопроизводство и сега в рамките на 3-4 дни всички бяха са притиснати да приключат кандидатстването си светкавично и по един направо магически начин.

Със сигурност може да се констатира, че Наредба №9 от 26 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието за 2023-2027, се провали тотално…

Но тъй като според ЕК всяка държава избира компетентния орган, които носи крайната отговорност за гарантиране на спазването на правилата на ЕС по отношение на биологичните продукти, сега Министерството на земеделието трябва да я понесе.
И да реши спешно проблемите…

Какво може да направи, предлагат неистово фермери.

Дирекция „Биологично производство“ в МЗХ да излезе спешно с липсващите тълкувания на неясните положения, зам.-министърът по ресора, или министърът да ги одобри и изпрати на ДФЗ, за да знаят как да действат. Останалото фермерите ще смятат за бездействие и безотговорност, дори и престъпен акт, защото е един вид дискриминация на достъпът им до средствата от ЕС, която изкривява пазара. Това ще ощети едни биостопани за сметка на други и естествено ще повиши себестойността на ощетените и ще ги лиши от равен достъп до пазара.

Редно е и Комисията по земеделие в Народното събрание също спешно да се самосезира и до утре да излезе с извънредно становище как да се реши проблемът, който ще лиши биостопани от възможност за заявяване на площите им и ще изкриви конкуренцията между биофермерите.

Предлагаме потърпевшите да се обърнат към нашата медия и да обединим усилия в тази битка, като първо видим колко фермери колко средства биха изгубили вследствие на порочната кампания и как по нататък да действат заедно, за да защитят правата си.
Докато се пита кой допусна тази безобразна кампания 2023 и кой проспа всичко това, трябва да се отговори и кой ще понесе отговорност. Едва ли това трябва да бъдат добросъвестните фермери!

Дано не се стигне до жалби до ЕК и съдебни искове, както се канят някои фирми, защото накрая така може да се опорочат биологичните интервенции и средствата за тях, че да бъдат коригирани и орязани средствата от ЕК заради некоректно изпълнение от страна на държавата.

Това е положението… Невероятно, но факт…

В последния час

Въпрос до МЗХ и отговор

 На зададения от нас въпрос до МЗХ днес следобед за спешно изясняване на зададени от биофермерите въпроси и относно неясни казуси, преди малко от МЗХ получихме отговор.

Ние попитахме:

Биофермери казват, че определени парцели не влизат в био слоя и не могат да бъдат заявени….

Кога ще се оправи тази грешка, която излиза в системата?

Става дума за биоградини, които тази година напролет са станали био, а преди това са били в преход.

Отговорът на МЗХ е:

Редът и правилата за прилагане на интервенция „Биологично земеделие“ са описани в националното законодателство – Наредба 9 от 26 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“. Те са включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) е разработена съгласно по-горе описаната наредба.

За конкретния случай площи,  които към 31.12.2022 г. са в състояние „в преход“, могат да се заявят за подпомагане по „Биологично растениевъдство в преход“ (БРП).

 

2 COMMENTS

  1. И аз съм в същото положение със 100 декара люцерна! Излизат грешки, че не мога да ги очертая като БИО площи, а трябва да ги очертая като конвенционални площи, при положение, че прехода ми е минал и съм сертифициран, както аз така и площите ми като БИО площи. Ако ги очертая като конвенционални, веднъж изпускам средствата за био подпомагане и втори път прекъсвам връзката на площите ми като БИО и за капак от догодина, тези площи дори не знам дали ще бъдат отново в 3 годишен преход или си остават конвенционални, защото люцерната е многогодишна култура.

  2. Всичките ми парцели са в био регистъра но , част от тях ги няма в био слоя и немога да ги заявя ,,Подържане на биологично производство“.
    Утре е последен ден !

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X