Промените в климата ускоряват деградацията на почвата

За противодействие трябва да се търсят механизми за устойчиво подобряване на структурата

В резултат на промяната на климата природните условия стават все по-екстремни. Силните дъждове и продължителните периоди на суша са явен признак именно за промените в климата. За селското стопанство тази ситуация усложнява негативните структурни изменения в почвата. Големият проблем е уплътнението на почвата, от който рязко намалява нейната способност да поглъща, натрупва и задържа влага. На уплътнена почва по-малко ефективна е и работата на иригационните системи. Затова още веднъж е важно да посочим причините за деградация на земеделските земи и методите на противодействие.
Основните причини за деградация на почвите са тяхното уплътнение и водната ерозия. Последната нанася големи щети на повърхностния почвен слой и посевите. Поради това почвата не може да попива и задържа влага, често големи количества дъждовна вода или вода от снеготопенето се стичат в ниските части на полето, което е особено характерно за наклонени терени и хълмисти местности. Освен това в непогълнатата от водата земеделска земя има много хранителни вещества, които, от една страна, няма да могат да бъдат усвоени от културните растения, а от друга, – насищат водата с химични вещества от торовете, които замърсяват и околната среда.
Затова важна задача на обработката на почвите е устойчиво повишаване на нейната влагоемност. При наличие на уплътнени почви това може да се отстрани само по механичен начин, чрез дълбока обработка.
Как възниква уплътнението на почвата
През последните 50–70 години на земеделските земи у нас ежегодно се прилага оран. При тази операция колелата на тежките трактори винаги са минавали по една и съща работна повърхност, налягането е било еднакво, което е довело до екстремно уплътнение на почвата. Хоризонтът на уплътнение се появява вследствие налягането върху почвата на дълбочина от 25 до 30 см. Допълнително уплътнение се получава и от пробуксуването на колелата на трактора.
В резултат на това дъждовната вода не може да се абсорбира и да се съхранява в по-дълбоките почвени слоеве. Растенията не могат да развият достатъчно силна и дълбока коренова система в уплътнена почва. Това означава, че през сухи периоди корените на им няма да могат да се снабдяват с влага от по-дълбоките слоеве на почвата. Много култивирани растения загиват от жажда, именно поради слабата им и плитка коренова система.
Отстраняване на уплътняването
Ако има уплътняване на почвата, то трябва да се отстрани механично. Опитът показва, че уплътняването на почвата обикновено започва на дълбочина от 25 до 28 см и е около 10 – 14 см. Така долният край на уплътняването, наричан още плужна пета, се намира на дълбочина 35 до 42 см. Ако това уплътнение следва да бъде премахнато, машината трябва да работи поне 5 см под плужната пета.
Ако някои управители на стопанства се надяват да смекчат негативното въздействие върху културите през сухи периоди с напояване, те трябва първо да се уверят, че уплътненията са напълно отстранени и почвата е в състояние да абсорбира и задържа влагата. Ако почвата е уплътнена, водата за напояване ще се абсорбира само частично. И проблемът не е само в това, че ценните ресурси не се използват ефективно. Излишната влага тече от повърхността на почвата и се стича по склоновете към ниските части. Заедно с тази влага се концентрират хранителните вещества от внесените торове. С течение на времето те могат да проникнат в по-дълбоките почвени слоеве и подземните води, да ги замърсят и да навредят на околната среда.
viber image 2021 09 30 10 57 41 422 siteПодобряване структурата на почвата
Важен фактор за увеличаване на капацитета за съхранение на вода и подобряване на структурата на почвата е правилното смесване на растителни остатъци и органични вещества (растения, оборски тор и органични торове). Процесът на нитрификация се осъществява в най-горните почвени слоеве на дълбочина 12 – 15 cм. В този слой действат онези почвени организми, които са отговорни за процеса на нитрификация. Тези организми също предизвикват освобождаването на хранителни вещества в органичните вещества, които след това са достъпни за културите. В най-горните почвени слоеве е необходимо да се създаде идеално местообитание за живите организми чрез правилно обработване на почвата. Необходимо да се създаде баланс между влага, въздух и храна за живите организми. За съжаление, много земеделци все още вярват, че обработката на почвата е идеална, когато на повърхността ѝ не се виждат растителни остатъци. Това схващане е абсолютно погрешно!
В случай на неправилно обработване на почвата остатъците от реколтата не се смесват, а буквално се погребват (заравят). Такова „погребение“ гарантира, че процесът на нитрификация няма да се осъществи и съответно остатъците от култури и растения ще изгният. В същото време гниенето означава, че се развиват болести, които могат да навредят на следващите култури.
Всеки здравомислещ земеделски производител трябва да се увери, че правилната обработка на почвата води до бърз процес на нитрификация. 20 до 30% от растителните остатъци трябва да останат на повърхността на почвата.
Създаване на здрава структура на почвата
Идеалните машини за обработка на почвата изпълняват няколко задачи едновременно в една работна операция:
Раздробяване на растителните остатъци.
Смесване на растителните остатъци в горните 10 – 12 cм.
Дълбоко разрохкване на почвата на дълбочина 45 см.
Подравняване на почвената повърхност.
Добро раздробяване и лесно уплътняване на почвената повърхност.
Вертикална обработка на почвата
Обработката на почвата трябва да служи преди всичко за създаване на добра структура и идеални условия за развитие на растенията с минимум работни операции. Развитието на здравословен начин на живот в почвата и запазване на почвената влага става все по-трудна задача при обработката на почвата поради промените в климата.
Както обработката на стърнища, така и други работни операции, като например подготовка на семенното легло през есента или пролетта, запазване на влагата или смесването на културни остатъци, винаги трябва да се извършват по такъв начин, че да се загуби най-малко количество влага в почвата с едно минаване, като същевременно се гарантира оптимално качество на работата.
Сеитбеният хоризонт трябва да бъде подготвен по такъв начин, че да има достатъчно влага на дълбочина от 3 до 5 см (в зависимост от културата), а над него да има рохкав и добре раздробен почвен слой.
Успешно селско стопанство
Ако деградацията на почвата е успешно елиминирана и животът в нея е активиран, подходящите техники за обработка могат да подобрят способността ѝ да задържа влагата и условията за живи организми в почвата. Чрез правилно смесване на различни органични субстанции хранителните вещества могат да бъдат преобразувани и освободени в почвата.
Много земеделски стопанства трябва да осмислят и планират как промяната на технологията за обработка на почвата може устойчиво да увеличи добивите и да намали производствените разходи, като по този начин оптимизира печалбите.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X