Добрият пример: Успешно биостопанство с директни доставки представят пред земеделци

Опитът показва, че много от участниците в подобни семинари прилагат наученото в практиката си

Земеделски производители от Варненско ще имат шанса да видят отблизо организацията в стопанство, което е добрият пример и като реализация на органично производство, и като организация на директни доставки, с което си осигурява независимост от посредници. Биоградина „Туинс“ ще бъде домакин на предстоящ семинар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) – Териториален областен офис – Варна, като участниците ще могат да се срещнат и да разговарят със стопанина на градината Иван Парушев. Те ще се запознаят с най-добрите земеделски практики при оглеждането на биологично сертифицирани зеленчуци, както и с конкретни практически насоки за реализацията им на пазара, свързани с директни доставки и къси вериги. Ще се обърне внимание на отношенията между участниците в описаните процеси. Предвидена е демонстрация на производство на биологично сертифицирани краставици и домати. Маркетингови и търговски способи за реализация на добитата продукция. Ще бъдат представени и възможности за подпомагане на земеделските стопани по интервенциите II.Д.1. „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ и II.Д.2. „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023 – 2027 г.

Юри Зарев, НССЗ

“Избрахме този земеделски производител, защото е приключил своя преход към биологично производство – разказа пред репортер на „Гласът на земеделеца“ Юри Зарев, координатор на Териториалния областен офис към НССЗ във Варна. – Има сертифицирана биологична продукция – основно домати, краставици, други зеленчуци. И най-важното – има собствен бранд, който, на базата на проучвания, е довел до възможността да реализира сам своята продукция. А реализацията е един от основните проблеми на земеделските производители с подобна дейност. Знаем, че на този етап най-трудно е достигането на директните доставки от производителя до потребителите. Стопаните, които ще ни бъдат домакини, имат брандирани автомобили, с които при заявка през собствен сайт, който също е добре популяризиран, реализират своята продукция. Земеделското им стопанство се намира в защитена зона по „Натура 2000“ и най-важното – много е близо до град Варна – на десетина километра. Това е един уникален шанс, благодарение на който това стопанство се развива.

В мероприятието, което ще направим на 21 юли в село Казашко, ще бъдат поканени основно подобни земеделци, евентуално колеги на домакина, които се занимават с трайни насаждения (семкови и костилкови), също така ще бъдат поканени и пчелари с биопроизводство като възможност да създадат колаборация и сътрудничество“.

Юри Зарев пояснява, че събитията са публични, напълно безплатни и всеки, който пожелае, може да участва. За някои обаче има определен капацитет, в случая – 50 души. С приоритет са онези производители, за които темата би могла да е по-полезна, да приложат наученото в своите агробизнеси. Експертите продължават да поддържат контакти с повечето от тях и след дадено събитие.

Експертът споделя още, че много от участниците в подобни събития прилагат наученото в стопанствата си. Особено когато видят добрите примери и се убедят, че дадена формула работи.

„Ние много се радваме, когато те обменят опит и прилагат своите практики, тъй като това е основната идея- казва служителят на НССЗ. – Досега с опита, който имаме, виждаме, че действително във всички сектори – плодове и зеленчуци, пчеларство, едър и дребен рогат добитък – съществуват подобни наченки, което за нас е радващо. Имаме в региона добри примери, включително с участието на един от най-трудните сектори – мляко и млечни продукти. Но имаме възможност чрез фермерски пазари, чрез големите хипермаркети, виждаме едно раздвижване на пазара, тъй като обществото си иска своето и то го получава. Всеки потребител има възможност да избира“.

Юри Зарев коментира още, че и в момента служителите на НССЗ в цялата страна изготвят много бизнес планове и подпомагат активно малките стопанства, младите фермери. Има сериозен интерес към еврофинансирането. Нещо повече – службата не само изготвя бизнес планове, но и предлага пълен консултантски пакет, свързан с добрите земеделски практики, със законовите изисквания, националните стандарти. Изготвят се също безплатни почвени проби с препоръки за торене, което също е добра практика.

В заключение експертът припомня старата истина, че успешно земеделие може да се прави само когато се съчетават постиженията на агронауката с практиката на полето или в стопанствата.

*Снимки – личен архив на Юри Зарев и стопаните на биоградината край Варна

Стоимена Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X