Съхранение на зърното – защита от насекоми и гъбични инфекции

Защитата на зърното при съхранение е важна за поддържане на качеството за най-добра икономическа печалба. Няколко стъпки гарантират, че качеството на зърното ще е запазено, а защитата срещу насекоми и гъбични инфекции ще е достатъчно висока.

Почистеното оборудване, което ще бъде в контакт с новото зърно, е от съществено значение. Това включва структури за съхранение, оборудване за обработка на зърно и транспортни средства. Също така е необходимо да се поддържа зоната около складовите структури чиста от растителност и разпиляно зърно. Инсектицидите за третиране на празни конструкции и околните периметри помагат за контролиране на активността на насекомите и минимизират първоначалните нашествия.

Насекомите вредители по съхраняваното зърно имат максимален темп на нарастване на популацията, когато температурите са високи. Популациите ще продължат да растат през лятото, достигайки пиков брой насекоми през есента, преди температурата на зърното да се понижи. Колкото по-рано растежът на популацията на насекомите може да бъде забавен, толкова по-добре.

Защитни средства срещу насекоми.

Колкото по-чисто е зърното при съхранение, толкова по-малко проблеми ще има в бъдеще. Качеството на зърното никога не се подобрява със съхранението, така че целта е зърното да запази първоначалните си качествени стойности. Защитните средства за зърно от насекоми са инсектициди, прилагани върху него, докато се зарежда в структурата за съхранение. Инсектицида се нанася върху движеща се струя зърно в долната част на елеватора на кофата, шнека или лентата, за да гарантира, че влиза в контакт с възможно най-много зърна, докато зърното се движи към крайната си дестинация.

Повечето зърнозащитни средства се нанасят върху цялата зърнена маса. Въпреки това, няколко продукта позволяват алтернативно третиране, при което инсектицидът се прилага само върху определени слоеве от зърнената маса. Един метод е да се третират само горните 2 до 3 фута зърно. Друг метод е третирането само на долния и горния слой на зърнената маса. Последният метод е да се третира долният слой зърно, всеки пети товар и горният слой, ако конструкцията е достатъчно голяма, за да поеме множество товари със зърно.

Обработки само по горният слой.

Много от защитните средства за зърно позволяват инсектицидът да се нанася върху повърхността на зърното, за да се предотврати появата на нашествие от насекоми от горната част. Няколко инсектицида на пазара се прилагат върху повърхността на зърното без смесване. Други се прилагат на два етапа, като първата половина от изчисленото количество продукт се нанася и инкорпорира, след това втората половина се нанася върху повърхността на зърното и се оставя да не се нарушава.

Приложение на инсектицид.

Законът е да се спазва инструкцията на етикета на инсектицида и да се следват всички препоръки. Приложението на подходящия инсектицид върху правилната култура и според предназначението им е водещо, както е указано на етикета. Винаги носете лични предпазни средства, както е указано на етикета, когато смесвате и прилагате препарати.

Защита от микотоксини.

Няколко микотоксини в селскостопанските продукти причиняват опасност за здравето на хората и животните и водят до икономически щети. Опасните микотоксини присъстват естествено в храните, фуражите и околната среда. Афлатоксинът например е най-мощният хепатокарциноген и мутаген сред микотоксините. Замърсяването с микотоксини трябва да бъде сведено до минимум чрез разработване на серия от мерки за превенция и контрол.

Микотоксините в храните и фуражите трябва да бъдат отстранени, инактивирани или детоксикирани чрез физични, химични и биологични средства в зависимост от условията. Лечението обаче има своите ограничения, тъй като третираните продукти трябва да са безопасни за здравето и основната им хранителна стойност не трябва да се влошава.

Предотвратяване разпространението на микотоксини в нашата среда е основна задача. Като цяло предотвратяването на замърсяването с гъби и техните микотоксини в селскостопанските стоки може да бъде разделено на следните три нива:

Първична профилактика.

Стъпката на превенция трябва да се извърши първоначално преди заразяване. Това ниво на превенция е най-важният и ефективен план за намаляване на растежа на гъбичките и производството на микотоксини. Препоръчват се няколко практики:

 • Използване на устойчиви на гъбички сортове семена;
 • Контрол на полевата инфекция от гъбички при посевите;
 • Изготвяне на график за подходящи интервенции преди прибиране на реколтата, при прибиране на реколтата и след прибиране на реколтата;
 • Понижаване на съдържанието на влага в семената на растенията след прибиране на реколтата и по време на съхранение;
 • Съхранявайте стоките при ниска температура, когато е възможно;
 • Използване на фунгициди и консерванти срещу растежа на гъбите;
 • Контрол на заразяването с насекоми в съхраняваните насипни зърна, с одобрени инсектициди.

Вторична профилактика.

При съществуващо заразяване трябва да бъдат елиминирани или растежът им да бъде спрян, за да се предотврати по-нататъшно влошаване и замърсяване с микотоксини:

 • Спрете растежа на гъбите при заразените семена чрез повторно изсушаване;
 • Отстраняване на замърсени семена;
 • Инактивиране или детоксикация;

Третична профилактика.

След като продуктите са силно заразени, първичната и вторичната профилактика не биха били осъществими. Всяко действие обаче, не би било толкова ефективно, колкото практиките, споменати по-горе, тъй като при високи нива на зараза ще бъде доста късно да спрем напълно гъбичната инфекция и да намалим образуването на токсини. В случай на силна зараза се препоръчва:

 • Пълно унищожаване на замърсените продукти;
 • Детоксикация или унищожаване на микотоксините до минимално ниво.

Химическата обработка се използва като най-ефективното средство за отстраняване на микотоксини от замърсени стоки. Методът трябва да е сигурен, че системата за детоксикация е способна да преобразува токсина в нетоксичен дериват без вредна промяна в суровия продукт. Трябва да се оцени мутагенността на третираните продукти. Много обичайни химикали са използвани за тестване на ефективността при детоксикация на афлатоксина. Тези химикали включват:

 • оцетна киселина;
 • амонячен газ или амониеви соли;
 • калциев хидроксид;
 • формалдехид;
 • водороден прекис;
 • метиламин;
 • озон;
 • фосфорна киселина;
 • фосфин газ – много силно токсичен!
 • натриев бикарбонат;
 • натриев бисулфит;
 • натриев бисулфит;
 • натриев хипохлорит.

Химичните реакции на детоксикация на афлатоксина са първично добавяне на двойната връзка на фурановия пръстен и окисление, включващо образуване на фенол и отваряне на лактонния пръстен. В присъствието на киселина, афлатоксините ще се превърнат в техните 2 -хидрокси производни.

Други микотоксини, които са като афлатоксина и имат лактонова група в молекулата, могат да бъдат унищожени по подобен начин чрез алкални условия с помощта на амоняк, натриев хидроксид и натриев бикарбонат. Тези токсини са патулин, пеницилинова киселина, цитреовиридин, цитринин, циклохлоротин, охратоксин А, рубратоксин, трихотецени и зеараленон.

Моника Господинова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X