Зам.-министър Йоцев: Има много възможности за сътрудничество с Палестина

В Министерство на земеделието и храните се проведе среща на заместник-министъра на земеделието и храните Александър Йоцев с г-н Адхам Зайналдин, временно управляващ Посолството на Палестина в Република България. На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в областта на селското стопанство с акцент върху необходимостта от полагане на общи усилия за гарантиране на продоволствената сигурност. Подчертано беше, че всички предпоставки за успешен обмен на стоки, кадри, добри практики и технологии са налице, като ще се работи за разширяване на преките контакти. От палестинска страна беше изтъкната необходимостта от създаване на механизъм за прилагане на практика на подписания през 2012 г. Протокол за сътрудничество в областта на селското и горското стопанство между земеделските министерства на двете страни. Подчертана бе важността на по-нататъшната конкретизация на сферите на дейност, в които Протоколът е приложим, като беше представено предложение за разглеждане на експертно ниво. Посочено беше, че от палестинска страна се работи с приоритет в сферата на намаляване на въздействието на парниковия ефект, рационализиране на водоизточниците, подобряване на реколтата от земеделските култури, повишаване квалификацията на заетите в селското стопанство.

Заместник-министър Йоцев изрази удовлетвореност от практическата насоченост на диалога и подчерта, че ще се разгледат всички конкретни идеи, в това число и възможни проекти с трети страни, като подчерта важността както на гарантирането на продоволствената сигурност, но и на фокусиране върху дейности, свързани с продоволствената независимост на всяка страна. В този контекст той изтъкна, че България като земеделски производител е важен партньор на световната общност по отношение на програми в ООН за преодоляване на проблема с глада. Зам.-министър Йоцев припомни, че обработваемите земи в глобален план намаляват, докато населението нараства е необходим технологично ориентиран подход при използването на ресурсите както в производството, така и в преработката, като в това направление България може да предложи успешно партньорство с участието на селскостопанската наука. Заместник-министърът допълни, че възможна област на сътрудничество е свързана и с управлението на хранителните отпадъци. Успешни практики могат да бъдат обменени и в областта на биологичното производство, посочи още заместник-министър Йоцев.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X