Съдбата на мини фермерите: Може ли един дребен бизнес да порасне с 1 250 евро на година и да стане среден?

Това се пита за много малките стопани, които според анализ у нас са много голям процент

Дребните земеделски стопани у нас са много на брой и по тази причина, заедно с младите, са приоритет в новата ОСП, казваха от МЗХ по време на всички срещи с фермери от информационната кампания за Кампания 2023.

Защо това не личи обаче в интервенциите от Стратегическия план,  никой не казва.

В много писма до нас много на брой дребни земеделски стопани, които са такива по българската дефиниция, питат защо за тях заедно с младите е заделен бюджет само от 3% от този за всички директни плащания.

Пак според МЗХ, по-точно Аделина Стоянова, директор на дирекция “Директни плащания” в Министерство на земеделието и храните, от анализ, направен у нас за целите на Стратегическия план,  малките и младите възлизали на много и били 80% от всички земеделски производители. И затова са национален приоритет.

Само че къде им е приоритетното?

Ето къде:

За дребните има комбинация от различни финансови инструменти, но основна е интервенцията, по която имат право на подпомагане от 1 250 евро на година,  с облекчен режим по отношение на кандидатстването и на проверките, на които ще бъдат подложени, казва Стоянова.

Не им се налага да доказват с фактури  реализация на произведената продукция, но трябва да спазват въведените задължителни стандарти, допълва тя.

Тази интервенция за тях може да бъде заявявана от най-малките  вече всяка година, което се определя като една много голяма  новина.

Заявленията си дребните трябва да подават в рамките на кампанията по заявяването за директни плащания.

Интервенцията за тях обаче е алтернатива на всички други интервенции и не може да се комбинира с никоя от тях, когато се кандидатства, набляга директорката.

Тоест, ако един дребен стопанин иска да заяви интервенцията за такъв от своя мащаб, той не може да участва в останалите интервенции от Стратегическия план.

А ако бизнесът му вземе, че порасне благодарение на тези 1 250 евро на година, тогава трябва да се насочи към друга по-едра мярка догодина.

Голям смях…

Плащанията за дребните земеделски стопани съответно са и толкова дребни, че никой днес не може да отговори на въпроса как с една кръгла сума на стопанство до 1250 евро на година, един бизнес може да вземе да порасне дотолкова, че да премине в графата на среден.

Което показва, че цялата тази подкрепа е едно замазване на очи, но стратегическо – защото е в Стратегическия план, и приоритетно – защото така е определено от МЗХ.

…Но тези дребни стопани с най-малко 0,5 ха иначе не са  освободени от проверките, нито за спазване на стандартите, нито от останалите проверки, които извършва техническия инспекторат, казват от МЗХ, обясняваше Аделина Стоянова от МЗХ.

Това е положението! То е като виц!

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X