Какво означава фактът, че българското кисело мляко и бяло саламурено сирене са защитени в европейския регистър

Те трябва да се дължат на бактерията Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, открита от световноизвестния български учен
Стамен Григоров през 1905 г. в института „Пастьор“ в Париж, уточниха от МЗХ

Европейската комисия (ЕК) вписа продуктите „Българско кисело мляко“ и „Българско бяло саламурено сирене“ като защитени наименования за произход (ЗНП) в европейския Регистър на защитените наименования за произход (ЗНП) и защитените географски указания (ЗГУ).

Това е голям успех, документиран с публикуването на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1531 на Комисията за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako“ (ЗНП)) в Официалния вестник на ЕС, брой L 186 от 25.07.2023 г. и с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1571 на Комисията за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Българско бяло саламурено сирене/Bulgarsko byalo salamureno sirene“ (ЗНП)) в Официалния вестник на ЕС, брой L 192 от 31.07.2023 г.

Полага се за регистрацията на двете важни за нас наименования да бъде поздравена специално групата производители Сдружение „Български традиционни млечни продукти“, по чиято инициатива и с чийто труд МЗХ изпрати до ЕК предложението за вписването.

То бе предшествано от дълъг процес на кандидатстване – изготвяне на заявления за регистрация, придружителна документация, намиране и подбор на доказателствени материали,  както и отразяване на коментарите и препоръките на ЕК, споделиха експертите.

И двете наименования: „Българско кисело мляко“ и „Българско бяло саламурено сирене“ съдържат в себе си името на държавата, така както бе регистриран и първият български продукт „Българско розово масло“. А възможността да се защити продукт, който съдържа в себе си името на държавата, не се получава никак лесно, а само в изключителни случаи за наименования, които имат широка популярност и доказан международен авторитет.

Друг е случаят със защитените наименования за произход, като първото българско защитено наименование, вписано в Европейския регистър – Странджански манов мед“ – „Манов мед от Странджа“, където според европейските схеми се обозначават продукти, при които е налице най-тясна причинно-следствена връзка между географски район на производство на продукт с присъщите му природни и човешки фактори.

При млякото и сиренето очертаният географски район на производство е територията на България, а суровината, която се използва, е българско мляко – краве, овче, биволско, козе или смес.  Благоприятните климатични и природни условия в страната спомагат за развитието на млечнокиселите бактерии, които се използват при производството и оказват влияние на неговите специфични характеристики от най-дълбока древност.

За българското кисело мляко, като емблематичен за нашата страна продукт, добил известност в цял свят със своя уникален вкус и качеството си, се казва, че се дължи на действието на симбиотичната закваска, произведена в България от бактерии Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Бактерията Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus е присъща на България и открита от световноизвестния български учен Стамен Григоров през 1905 г. в института „Пастьор“ в Париж.  И още, че специфичните природни и климатични условия в България благоприятстват развитието на тази бактерия, която е разпространена в големи количества в природата на страната ни.

Допълва се, че уменията за приготвяне на киселото мляко са се развивали и усъвършенствали в продължение на векове по българските земи, а традицията за подквасване на млякото в домашни условия е запазена и до днес. За всички потребители се доуточнява, че българското кисело мляко се характеризира със специфичен свеж, млечнокисел вкус и аромат, който се дължи на

34 вида ароматни вещества, които се получават при ферментирането на млякото под действието на симбиотичната закваска

За българското бяло саламурено сирене се казва, че се произвежда с добавка на симбиотична закваска от бактерии Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus, както и на закваска от бактерии Lactococcus lactis subsp. lactis и Lactobacillus casei. Органолептичните качества на продукта се формират освен от приятния млечнокисел вкус от закваската и саламурата, така и от леката ненатрапчива горчивина от разпадните продукти на сложните белтъчини и от някои аминокиселини. Съвкупността от вкуса и аромата от тези компоненти формира

 „букета“ на сиренето

След влизане в сила на регламентите, само производителите, които произвеждат в съответствие с одобрените продуктови спецификации / и това е удостоверено от контролиращо лице/ могат да използват регистрираните наименования – означението за защитено наименование за произход или абревиатурата „ЗНП“, както и специалния символ (лого) на ЕС.

За целта трябва да са преминали процедура по одобрение от МЗХ и да са вписани в регистъра на производителите на дадения продукт на уебсайта на министерството.

Регистрацията позволява на производителите да изтъкнат качеството и отличителните характеристики на своя продукт, което им осигурява конкурентно предимство на пазара. Потребителите имат допълнителна гаранция за произхода и качеството на продуктите с географски означения, която повишава добавената стойност и предполага по-добро възнаграждение за производителите съобразно техните усилия.

Трябва да се знае, че продуктите със защитени географски означения са вид интелектуална собственост и поради това се ползват с особено висока степен на закрила от неправомерна употреба на наименованието, включително посредством двустранни търговски споразумения между ЕС и трети страни.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X