Важно за фермерите: Сроковете за ползватели на земи и масиви и за споразумения

Припомняме нормативно определените срокове по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 година, за да не пропуснете нещо.

Информацията засяга всички земеделски производители относно ползването на земеделските земи съгласно закона и правилника за прилагането му – ППЗСПЗЗ за настъпилата стопанска година.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X