Новина за биопроизводителите: Днес започна обсъждането на технологичните карти по растениевъдство

На онлайн среща сега от 13 часа те ще бъдат демонстрирани във формат Excel, фермерите дават предложения

Днес, 16.08.2023 г. от 13.00 ч. се провежда онлайн среща за обсъждане на моделите за технологични карти за биологично производство, които са предоставени на Българска асоциация Биопроизводство.
Фермерите са информирани, че на срещата ще им бъдат демонстрирани материалите, представени в табличен формат Excel.
Асоциацията е призована да покани повече от своите членове, които отглеждат различни култури с цел по-пълно прецизиране на информацията.
От Дирекция „Биологично производство“ в МЗХ са поискали от земеделските производители да представят реални данни за добиви и продажни цени за биологична продукция от произвоител, за да може обсъждането да бъде по-точно и конкретно.
Във връзка с изработване на технологични карти за селскостопански култури, отглеждани по метода на биологичното производство, дирекцията е изпратила работни модели за разходи и примерна технология за отглеждане на зеленчукови култури –моркови, лук от арпаджик, чесън, пъпеши, диня, картофи, патладжан, пипер, домати, краставици и корнишони, главесто зеле, зелен грах, зелен фасул; био ягода и малина; малина – неотопляема оранжерия. За тях държавните експерти също са поискали да им се представят добиви, продажни цени, честота на прилагане на растителна защита, ако има такава, разходи за контрол и сертификация на единица площ.
Във връзка с изработване на технологични карти за селскостопански култури, отглеждани по метода на биологичното производство, са изпратени и работни модели за разходи и примерна технология за отглеждане на полски култури – пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед и трайни насаждения – семкови, костилкови и ягодоплодни.
Очаква се по всички видове култури биологичните производители да нанесат върху материалите своите предложения, препоръки и мнения за детайлизиране и актуализиране на параметрите, които да залегнат в в крайния вариант на моделите.
Моделите се разработват от доц. д-р Илиян Желязков от Аграрен университет- Пловдив.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X