През 2022 г. аграрният внос на България от трети страни се е увеличил 2 пъти

Неотдавна станаха ясни данните за аграрната търговия на България през 2022 година. Аграрният стокообмен бележи ръст от 42,7% на годишна база, достигайки 14 924,2 млн. евро, което се дължи до голяма степен на необичайно високата инфлация в глобален мащаб, засегнала и аграрния сектор.

Експортът на селскостопански стоки през годината възлиза на 8 254,4 млн. евро и е с 36,6% над нивото от 2021 г. Има по-сериозно увеличение на вноса – с 51%.

Традиционно положителното салдо в аграрната ни търговия се е свило  с 2,3% до 1 584,7 млн. евро.

Аграрният сектор формира 14,5% от общия стокообмен на страната за годината – 17,3% от общия износ и 12,1% от общия внос.

Износ

Най-значителен дял в общия износ на селскостопански стоки формират съседните ни държави Гърция и Румъния – респективно 12,2% и 9,9%. Сред водещите дестинации са също са Испания и Германия, следвани от Алжир, Нидерландия, Италия, Турция, Франция, Китай и др. Сравнението с 2021 г. сочи увеличение на експорта при почти всички основни партньори, с изключение на Турция.

Износът на аграрни стоки за ЕС нараства с 32%, а за трети страни – с 44,2%. В стойностно изражение най-голям ръст се наблюдава при износа за Алжир (+434,2 млн. евро), главно поради разширената реализация на пшеница, и Гърция (+260,8 млн). евро, за където основен принос има увеличенияj износ на слънчогледово масло и житни.

Внос

През 2022 г. аграрният внос от трети страни е повече от 2 пъти над нивото от предходната година, основно вследствие на  ръст от близо 12 пъти на този от Украйна. По-умерено повишение е налице при стойността на доставките от държави членки на ЕС – с 24,8%. С 16,6% относителен дял в стойностно изражение, Украйна се превръща във водещ доставчик на селскостопански стоки през 2022 г., което се свързва основно с разместване на търговските потоци поради военния конфликт.Влияние са оказали международните инициативи за осигуряване на коридори за износ на украински аграрни продукти и временната либерализация на търговията на ЕС с Украйна от юни 2022 г. – най-вече за слънчоглед и сурово слънчогледово масло.

Изнесли сме аграрни стоки общо за 8 254,4 млн. евро.
Внесли сме аграрни стоки на стойност 6 669,8 млн. евро.

Традиционно значителен е вносът на селскостопански стоки от Румъния, Германия и Гърция – респективно 13,1%, 8,2% и 8,0% от общия аграрен внос, следвани от Полша, Нидерландия, Италия, Турция, Унгария, Испания, Китай и др.

След Украйна, най-сериозно увеличение на годишна база бележи стойността на доставките от Румъния (+189,1 млн. евро) и Китай (+139,2 млн. евро).

Основно изнасяме житни и слънчогледово масло

Структурата на аграрната търговия по продукти показва, че при износа водеща група продукти в структурата на аграрния експорт през 2022 г. остават житните, макар техният дял в общата стойност на реализираните извън страната селскостопански стоки да намалява от 27,7% през 2021 г. на 22,8%.

На второ място се нарежда групата на мазнините от растителен или животински произход с 21,2%, изместваща маслодайните семена и плодове, чийто дял се свива до 11,1% при 13,8% за предходната година.

Сравнително голям е и износът на остатъци от хранителната промишленост и храни за животни, хранителни продукти на базата на житни, какаови продукти, мляко и млечни продукти, меса и карантии, безалкохолни напитки.

Основен принос за увеличение на общия експорт  има регистрираният значителен ръст на изнесените слънчогледово масло (с 933,8 млн. евро или  144,1%), пшеница (с 252,1 млн. евро или 22,3%) и кюспета (със 152,5 млн. евро или 92,7%).

Чувствително повишение се наблюдава и при износа на слънчоглед (с 86,9 млн. евро), птиче месо (с 85,7 млн. евро), етилов алкохол (с 55,3 млн. евро) и хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени изделия (с 50,9 млн. евро). Увеличението на стойността на реализираните извън страната продукти се дължи до голяма степен на постигнатите по-високи експортни цени спрямо предходната година, макар при някои от продуктите като пшеница и слънчоглед да е налице намаление на износа в количествено изражение.

През 2022 г. се отчита увеличение на вноса на всички основни групи селскостопански продукти

Най-значително това е при мазнините и маслата от животински или растителен произход (близо 3 пъти) и маслодайните семена и плодове (над 2 пъти).

Групата маслодайни семена и плодове запазва водещото си място в структурата на общия внос, дори увеличава своя дял до 16,2%, сравнено с 10,5% през 2021 г.

На трета позиция са изместени месата и карантиите със 7,8% (при 9,2% през 2021 г.), следвани от безалкохолни и алкохолни напитки и оцет; мляко и млечни продукти, птичи яйца и естествен мед; тютюн и обработени заместители на тютюна и др.

Сравнявайки с предходната година, през 2022 г. е налице рязко увеличение на вноса на слънчоглед (с 630,7 млн. евро или 190%) и слънчогледово масло (с 406,1 млн. евро или над тринадесет пъти). Сериозно нараства и стойността на вноса на животински или растителни мазнини и захар (съответно със 128,4 млн. евро и 85,1 млн. евро), шоколадови изделия, хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, свинско месо, кафе, птиче месо и др.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X