Влагата в зърното – от решаващо значение при търговията

В който и сектор на зърнената промишленост да се развивате, съдържанието на влага в зърното изисква постоянно внимание. Възможността за точна оценка на съдържанието на влага в зърното отдавна е от съществено значение за вземането на важни решения в цялата индустрия, пред, която стоят въпросите:

  • Сега подходящо време ли е за прибиране на реколтата?
  • Колко време трябва да съхне?
  • Кои партиди трябва да се смесват заедно?

Бързият достъп до тази информация преди беше предизвикателство поради техническите ограничения. През последните няколко десетилетия обаче има огромен напредък в това отношение, както в скоростта, така и в точността.

В индустрия с такъв голям обем, където камиони, влакове и кораби, пълни със зърно, сменят собствениците си всеки ден, важно е да се гарантира най-новата технология за измерване на съдържанието на влага.

От решаващо значение е съдържанието на влага да е в рамките на приемлив диапазон, за да се увеличи максимално доходността. Това е така, защото във всички случаи зърното се купува и продава въз основа на теглото му, като съдържанието на вода е важен фактор. Максималното съдържание на влага в различните зърна е кодирано в стандартите за зърно на отделните страни, въпреки че повечето са в съответствие с насоките на ФАО.

Например в САЩ и много други страни стандартното съдържание на влага в царевицата е 15,5%, въпреки че по-специално в ЕС този праг е 14%. Всяка капка вода над тези прагове представлява неустойка за плащане, тъй като теглото ще бъде коригирано надолу с „коефициент на свиване“, за да отрази теглото на излишната вода. Всяка капка вода под праговете води до по-ниска цена за продажба на зърното, тъй като не се предоставя компенсация за по-ниското водно тегло.

Стандартните стойности за търговия обаче не са единствената причина да се тревожите за влагата. На всички етапи от зърнената промишленост, зърното с твърде високо или твърде ниско съдържание на влага може да причини сериозни главоболия както на производители, така и на търговци. Свойството на самонагряване на мокрото зърно е добре документиран проблем и без достатъчно охлаждане или изсушаване е известно, че то спонтанно се запалва. Освен това влажното зърно е развъдник на гъбични патогени и токсини.

По-често зърното с високо съдържание на влага се разваля по време на транспортиране и съхранение. От друга страна, ако зърното се обработва, когато е твърде сухо, то е много по-податливо на счупване и напукване. Високият процент на счупени или напукани зърна в партида зърно ще понижи неговия клас и съответната стойност.

Различните вторични методи на пазара за измерване на съдържанието на влага са стандартизирани според разпоредбите за търговия със зърно и често се разглеждат като еквивалентни перцептуално на полето. Въпреки това оставането в крак с напредващите технологии има няколко ключови предимства, които могат да повишат ефективността и конкурентоспособността на бизнеса.

Съвременни технологии в помощ на точните измервания.

Най-новото поколение диелектрични влагомери за използване от производители и търговци – са калибрирани веднага, за да предоставят резултати в рамките на десет секунди. Тези измервателни уреди също предлагат 50% намаление на грешката на измерване в сравнение с предишното поколение измервателни уреди. Това подобрение на прецизността може да има голямо влияние върху рентабилността на бизнеса, тъй като възможността за увеличаване на нивата на достоверност на измерването от един процентен пункт до една десета от процентния пункт означава, че границите на съдържание на влага могат да бъдат значително намалени.

Тези измервателни уреди също предлагат повишена надеждност в сравнение с по-старите поколения при потенциално нестабилни условия на температура и влажност във ферми и елеватори за зърно.

В съоръженията за обработка най-новите инструменти в близката инфрачервена (NIR) могат да осигурят непрекъснати измервания на влагата в рамките на производствената линия. Технологията може да предостави точна информация за съдържанието на влага в голямо разнообразие от продукти на зърнена основа.

В допълнение, NIR инструментите могат да направят многопараметрични измервания, предоставяйки информация за съдържанието на мазнини или протеини, както и за влага. Това е особено полезно в съоръжения за обработка, които работят със стоки, оценени по тези параметри.

Предимствата на най-новите влагомери се простират отвъд повишената точност и надеждност. Повишената автоматизация и минималната обработка на пробите улесняват интегрирането в работните процеси в зърнената индустрия. Автоматизацията също така гарантира, че резултатите са напълно независими от оператора и обективни.

Това допълнително повишава надеждността на определеното съдържание на влага и е жизненоважно при извършване на търговия с висока стойност. В допълнение, цифровото съхранение на историята на управление на пробите и подобрената свързаност означава, че информацията за съдържанието на влага може лесно да се споделя между заинтересованите страни в по веригата.

Знанието е сила

 Информацията за съдържанието на влага в зърното дава възможност на работещите в индустрията да оптимизират процесите си и бързо да вземат решения, които ще повлияят положително на крайния резултат. За производителите възможността да получат точни измервания на влагата в рамките на десет секунди означава, че могат бързо да се вземат решения дали условията са подходящи за прибиране на реколтата. Избягването на прибирането на реколтата, когато те са твърде влажни или твърде сухи, води до голямо подобрение в съхранението и обработката на зърното.

За търговците, когато сушат зърно, което има високо съдържание на влага, бързото и точно измерване на влагата може да улесни спирането на процеса, преди зърното да стане пресушено. Прекомерното изсушаване на зърното носи скъпоструваща двойна санкция за бизнеса, тъй като спадането на съдържанието на влага под стандартното ще намали стойността на зърното,а големите количества енергия, необходими за изсушаване на зърното, са много скъпи.

 Точните измервания на влага също позволяват на търговците да разберат кои партиди зърно могат да смесят, за да постигнат оптимално съдържание на влага. За процесорите вградените NIR измервания на влагата, позволяват създаването на процес на оптимизация със затворен цикъл, при който съдържанието на влага в продуктите се наблюдава постоянно, така че параметрите на процеса да могат да бъдат съответно коригирани.

Когато се продава цял вагон, пълен с жито, дори подпроцентна грешка в съдържанието на влага може да доведе до огромни загуби на приходи. Затова ъзприемането на бърза, точна и независима от оператора технология, може да позволи на бизнеса да си гарантира, че ще получи най-голяма продажбена стойност до последното зърно.

Моника Господинова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X