Важни срокове по директни плащания за кампания 2023

 

ИНТЕРВЕНЦИЯ ВИД ДОКУМЕНТ СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ МЯСТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ ОСНОВАНИЕ
Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на
зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП)
План за управление на хранителните вещества и копие на дипломата на агронома, подписал документа 14 август 2023г. СЕУ чл.40, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА №3

чл.7, ал.2, т. 6 от НАРЕДБА №4

Еко схема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП) План за паша и копие от диплома на ветеринарен лекар, зооинженер или агроном издал документа 14 август 2023г. СЕУ чл.43, ал. 1 от НАРЕДБА №3

чл.7, ал.2, т. 7 от НАРЕДБА №4

Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове (ИП) Документ от агроном, доказващ, че насаждението е в период на плододаване и копие от дипломата на агронома, издал документа 14 август 2023г. СЕУ чл. 25, ал. 4 от НАРЕДБА №3

чл.7, ал. 2, т. 8 от НАРЕДБА №4

Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност (ХЖ-АМР) Становище по образец, издадено от директора на ОДБХ до 30 август 2023г. ОД на ДФЗ §4 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на НАРЕДБА №10
Обвързано с производството подпомагане за млечни крави (МлК) Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалент от 5 до 31 октомври 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 21 от НАРЕДБА №3
чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане за млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП) Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалент от 5 до 31 октомври 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 21 от НАРЕДБА №3
чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави (МеК) Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалент от 5 до 31 октомври 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 22 от НАРЕДБА №3
чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК-РП) Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалент от 5 до 31 октомври 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 22 от НАРЕДБА №3

чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3

Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП) Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалент от 5 до 31 октомври 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 21 и чл. 22 от НАРЕДБА №3

чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3

Обвързано с производството подпомагане за биволи (Биволи) Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалент от 5 до 31 октомври 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 21 от НАРЕДБА №3
чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи
(ДПЖ-ЗП)
Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалент от 5 до 31 октомври 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 21 и чл. 22 от НАРЕДБА №3

чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3

Обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП) Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от мляко и/или млечни продукти в еквивалент от 5 до 31 октомври 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 21 и чл. 22 от НАРЕДБА №3

чл. 23, чл. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3

Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко – ЗВПП) Декларация и опис по образец на разходооправдателни документи за закупените продукти – фактури и/или фискални касови бележки от 1 до 31 декември 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 46, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Еко схема за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП) Декларация и опис по образец на разходооправдателни документи за закупените продукти – фактури и/или фискални касови бележки от 1 до 31 декември 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 46, ал. 1 и ал. 4 от НАРЕДБА №3
Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност (ХЖ-АМР) Дневник за пашуване за ХЖ-АМР от 1 до 31 декември 2023г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 75, ал. 6 от НАРЕДБА №10
Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове (ИП) Декларация и документи за произведена и реализирана продукция от 1 до 31 януари 2024г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3
Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) (ИЗ-ДККП) 1. Декларация и документи за произведена и реализирана продукция;
2. Документи за сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал
от 1 до 31 януари 2024г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3

чл. 34 от НАРЕДБА №3

Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер) (ИЗ-П) 1. Декларация и документи за произведена и реализирана продукция;
2. Документи за сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал
от 1 до 31 януари 2024г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3

чл. 34 от НАРЕДБА №3

Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (ИЗ-МЗДП) 1. Декларация и документи за произведена и реализирана продукция;
2. Документи за сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал
от 1 до 31 януари 2024г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3

чл. 34 от НАРЕДБА №3

Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън) и картофи за нишесте (ИЗ-КЛЧ) 1. Декларация и документи за произведена и реализирана продукция;
2. Документи за сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал
от 1 до 31 януари 2024г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3

чл. 34 от НАРЕДБА №3

Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство (ИОП) 1. Декларация и документи за произведена и реализирана продукция;
2. Документи за сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал
от 1 до 31 януари 2024г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 33, ал. 6 от НАРЕДБА №3

чл. 34 от НАРЕДБА №3

Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване (ИП-Н) Документи за сертифициран и стандартен посадъчен материал за насажденията, които са създадени след 14.03.2023 г. от 1 до 31 януари 2024г. СЕУ и/или ОД на ДФЗ чл. 26, ал. 2, т. 5 от НАРЕДБА №3

чл. 34 от НАРЕДБА №3

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X