Национален план за възстановяване и устойчивост: За център за плодове и зеленчуци един кандидат може да получи максимум 1 173 480 лв., една група – 2 346 960 лева

Писмените предложения и коментари се приемат до 24 август т.г.

Напредва процедурата за създаване на центрове за подготовка за пазара и съхранение на плодове и зеленчуци, която е част от Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Ще се финансират инвестиции, които допринасят за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител, както и намерения за създаване на къси вериги на доставка, модернизиране и автоматизиране на процесите.

Финансова помощ ще се предоставя на земеделски стопани, включително групи или организации на производители, които са признати от министъра на земеделието и храните. Групите или организациите на производители  ще се допускат, ако земеделските стопани – техни членове  са регистрирани за първи път като такива по-късно от 30 септември 2022 г.

Изисква се производствена програма

Кандидатите трябва да представят таблица на заявените разходи и производствена програма, като предвидените количества продукция в програмата съответстват на капацитета на активите.

Предвидените количества ще могат да се доказват и чрез продукция, осигурена от асоцииран партньор, но при условие, че продукцията на кандидата е най-малко 50% от предвидените количества.

Минималният размер на допустимите разходи за едно предложение за инвестиции е  300 000 лв., максималният – 2 346 960 лв.

Максимумът за едно предложение за изпълнение на инвестиции, представено от един кандидат – 1 173 480 лв.

Финансовата помощ е до 50 на сто от общия размер на допустимите за подпомагане разходи.

Ще има приоритети чрез критериите

Те ще бъдат предоставяни на предложения, които ще се реализират на територията на административни области с по-голяма концентрация на земеделски стопанства с плодове и зеленчуци, и на такива, в които участват по-голям брой земеделски стопани. Предимство ще имат и стопани с история и предложенията с по-високо ниво на проектна готовност.

Общият размер на средствата е 15 млн. лева без ДДС.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 24.08.2023 година чрез ИСУН или електронна поща: [email protected].

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X