МЗХ отговаря: Предстои провеждане на Консултативен съвет по тютюна

Във връзка с направено запитване от „Гласът на земеделеца“ по молба на наши читатели относно заседание на Консултативен съвет по тютюна и прилагането на преходна национална помощ за тютюна он Министерство на земеделието и храните ни информираха, че:

Предстои провеждане на Консултативен съвет по тютюна с актуализирана заповед за неговия състав и правила за работа, на който ще бъде предоставена информация за състоянието на сектора. Датата ще бъде уточнена след съгласуване.

Във връзка с изпълнението на „Схемата за преходна национална помощ за тютюн“, България избира да прилага нов референтен период – 2016-2018 год. Промяната на референтния период налага и промяна на подхода – преминаване от метода на средната стойност  ( 3-те години) към метода на предпочитана година сред 3-те. Методът на средната стойност става неуместен за прилагане.

Поради национални специфики (социални, икономически и др.), свързани с изкупуването на тютюн в България, има голям брой земеделски стопани, които не се предали своите произведени количества тютюн през една или две години от избрания референтен период 2016-2018 год. От своя страна, това респективно ще намали размера на финансирането, което ще има неблагоприятен ефект върху земеделските стопани в сектора. Именно затова, България избира да предостави възможност на всеки земеделски стопанин да   посочи (еднократно при заявяването на схемата) предпочитана година от референтния период 2016-2018 год., за която ще бъдат взети предвид изкупените количества за определяне на подпомагането.

С направените изменения на законодателството се даде възможност на тютюнопроизводителите, които не са направили регистрация за новия референтен период да могат да се регистрират, също и възможност за промяна на данни за изкупения тютюн за периода 2016-2018 г.

Министерство на земеделието и храните, съвместно с браншовите организации в сектора, ще създаде работна група със задача да се изготви методика за изчисляване на ставките по „Схемата за преходна национална помощ за тютюн“.

На 21 юли 2023 г. приключи кандидатстването по „Схемата за преходна национална помощ за тютюн“ за кампания 2023 г. Информация относно броя на кандидатите и количествата, тютюн заявено за подпомагане по сортови групи, ще бъде представено на предстоящия Консултативен съвет по тютюна.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X