Дефицитът на вода по света става застрашителен

25 държави сега са изправени пред изключителен воден риск, 3 от тях са в Европа – повече от тревожни са данните от последния доклад на Световния институт за ресурси – WRI

WRI – Световният институт за ресурси, изнесе последни данни, че в момента 25 страни са изложени на изключително висок воден риск и стрес, а те заедно те са дом на една четвърт от световното население, което вече е изправено пред екстремни ситуации.

Тези държави вече използват по-голямата част от своите възобновяеми водоснабдителни източници всяка година, което ги прави силно уязвими на суша. Страните с най-висок риск редовно изразходват всяка година 80 процента от възобновяемите си водни запаси за напояване на земеделските култури, за добитъка във фермите, за промишленост и битови нужди.

Кои държави са изправени пред най-голям недостиг на вода?

На върха на списъка е Бахрейн, но Кипър е втора в класацията на WRI. Други две европейски страни също са в списъка: Белгия е на 18-то място, а Гърция е на 19-то място.

На този фон търсенето на вода продължава да се увеличава.

Очаква се в световен мащаб то да нарастне с между 20 и 25 процента до 2050 г. Въпреки че процесът е забавен в Европа и САЩ поради инвестиции в ефективност, международната картина показва, че проблемът надхвърля всякакви граници.

Данните още показват, че въпреки че повечето държави в Африка на юг от Сахара в момента не са изправени пред екстремен дефицит на вода, търсенето там расте по-бързо от всеки друг регион в света. С увеличеното използване на водата може да се очаква голям икономически растеж и Африка да стане най-бързо развиващият се икономически регион в света, но в същото време нарастващото търсене на вода, съчетано с неправилно управление,  заплашва този растеж.

Според данните на WRI 31 процента от глобалния брутен вътрешен продукт (БВП) – почти 65 трилиона евро – ще бъде изложен на екстремен дефицит на вода до 2050 г. Като само четири държави – Индия, Мексико, Египет и Турция – оформят половината от цитирания БВП.

Никога не сме виждали толкова тревожни данни.

Казват авторите на доклада. Испания въвежда водни ограничения, тъй като резервоарите й пресъхват и 30 000 жители са останали без надеждни източници на вода.

Сушата опустошава Южна Франция.

Сред най-засегнатите региони в света са Близкият изток и Северна Африка, където 83 процента от хората са изложени на изключително силен воден стрес.

Очаква се тази цифра да нарасне до 100 процента до 2050 г.

Оценява се, че дори краткотрайно могат да изложат тези региони на опасност да останат без вода или правителствата им да затворят кранчетата, за да опазят това, което е останало.

С това са застрашени животът, работните места, хранителната и енергийната сигурност на много хора, предупреждава анализът, чийто автори добавят, че под риск ще е справедливото общество.

А нарастването на населението, икономическото развитие и изменението на климата ще довлошат ситуацията, ако не се въведе  подходящо управление на резурсите.

Водният риск влияе на всичко.

Влияе на веригата от енергия до храна и здраве.

В Индия, например, липсата на вода за охлаждане на топлоелектрически централи между 2017 г. и 2021 г. е довела до загуба на енергия за захранване на 1,5 милиона домове.

WRI изнася данни, че и около 60 процента от поливното земеделие в света вече е изправено пред изключително висок риск. Особено застрашени са култури като захарна тръстика, пшеница, ориз и царевица.

Има ли шанс

Необходими са политическа воля и целенасочено финансиране, за да се спрат водните дефицити и бъдещи кризи. Според изследователите  градове като Сингапур и Лас Вегас вече доказват, че обществата могат да процъфтят дори в сценарии с най-силен недостиг на вода.

Решенията включват мерки като повишаване на ефективността на селското стопанство, пречистване и повторно използване на отпадъчните води, обезсоляване на морска вода.

Според WRI решаването на глобалните водни предизвикателства може да се окаже по-евтино, отколкото много държави си представят. Установено е, че това може да струва на света само 1 процент от световния БВП или 0,27 на човек на ден между 2015 г. и 2050 г.

Горите изчезват с изключителна скорост

През 2022 г. светът е загубил 4,1 милиона хектара първични тропически дъждовни гори — райони с критично значение за поминъка, съхранението на въглерод и биоразнообразието, което се равнява като скорост от 11 футболни игрища в минута.

Актуалната информация за горите в света е от съществено значение за вземането на информирани решения за това как да се управляват и защитават, а прозрачните данни са от решаващо значение за поведението на правителствата и компаниите, отговорни за своето въздействие, допълва Global Forest Watch.

Това е онлайн платформата с най-добрите налични данни за горите. С едно натискане на бутон там всеки вече може да види кога и къде дърветата изчезват. Платформта постави началото на нова ера на радикална прозрачност за световните гори.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X