10 неща, които трябва да знаете за сярата

В миналото сярата често е пренебрегвана, защото се смятало, че нуждите на посевите са задоволени от атмосферните отлагания. Това обаче вече не е така. Марк Тъкър, главен агроном и бизнес мениджър в Обединеното Кралство предлага 10 факта, които трябва да знаете и да вземате предвид, когато обмисляте оптимално управление на сярата и азота.

  1. Сярата вече не се счита за хранителен елемент с второстепенно значение.

Тя е необходима на всички култури и играе жизнено важна роля за образуването на растителни протеини, аминокиселини, някои витамини и ензими. Всъщност, с годишно отлагане на сяра по-малко от 15 кг SO3 на хектар годишно, много водещи агрономи смятат, че сярата трябва да се разглежда като основно хранително вещество и второто най-важно след азота.

  1. Сярата и азота работят заедно.

Растенията се нуждаят от сяра, за да могат да използват ефективно азота. Двата елемента заедно са жизнено важни градивни съставки за протеина. Следователно N и S трябва да се прилагат едновременно. Поглъщането на хранителните вещества за добив от един тон обикновено е в съотношение 1:5 за зелеви култури и 10:1 за зърнени. Гранулиран азотен тор със сулфат може да даде възвръщаемост на инвестицията между 2 и 10£ за единица вложение.

  1. Почвите в UK са бедни на сяра.

От много години насам е доказано, че почвите в Обединеното Кралство стават все по-бедни на сяра. Анализи направени в полета с пшеница от Lancrop Laboratories в интервала август-октомври 2022 г. показват, че 98% от полетата имат недостиг на сяра. Затова вместо досегашното подхранване с NPK, помислете за комбинирани торове NPK+S.

  1. Растенията искат само сулфати.

Листата на растенията могат да абсорбират сяра от въздуха под формата на серен диоксид, което се смята за доста незначителен принос. В същото време корените на растенията могат да усвояват само сулфати. Така че от всички възможни източници (почвени запаси, органични и минерални торове) само сулфатните минерални торове предлагат надежден метод за предотвратяване на дефицита. Всички останали източници трябва първо да претърпят минерализация и чак след това стават достъпни за растенията, докато сулфатът достига до корените и се абсорбира лесно и бързо от тях.

  1. Дефицитът на сяра влияе на добива и качеството му.

За разлика от азота, сярата е неподвижна в растенията и остава в по-старите листа. Това означава, че дефицитът на сяра ще се изразява като симптом при по-младите и новите листа. При зърнените култури намалява броя на зърната в класа, размерите им са по-малки и се получава по-ниско съдържание на протеин. И докато симптомите на дефицит на сяра се проявяват твърде късно, че да може да се противодейства ефективно, по-голямата част от културите реагират отлично на навремнно прилагане на елемента. Добивите се повишават, а също и качеството.

  1. Сярата се внася по-малко и често.

В почвата тя е подвижен елемент, но мобилността и в растенията не е добра. Затова се препоръчва да се внася сяра често,но с ниски концентрации през месеците март, април и май. Внасянето ѝ може да съвпада с това на азота. Така се гарантира, че тя ще бъде достъпна в период на бърз растеж и точно, когато е необходима на растенията. Освен това няма риск от отмиване в по-долни почвени пластове. Препоръчителни торови норми за зърнени култури са 45-50кг SO3/ха и 50-75кг SO3/ха за маслодайни.

  1. Големите количества се губят

Няма полза от прилагането на твърде много сяра наведнъж, защото тя може да се „загуби“ и да не е достъпна, когато е необходима. Изследванията показват, че добивът се увеличава с 4% при многократни внасяния с ниски дози спрямо еднократно приложение в началото на сезона.

  1. Нитратните торове могат да намалят наполовина емисиите на амоняк.

Земеделските производители са под голям натиск да намалят емисиите на амоняк с 8% от базовата стойност от 2007 г. до 2022 г. Прилагането на торове представлява 23% от всички емисии на амоняк в селското стопанство, така че с право ще привлече вниманието. Торовете на базата на нитрати имат една от най-ниските емисии на амоняк от всички източници на азот, освобождавайки половината уреа с инхибитор. Така осигуряват не само по-качествени добиви, но и подпомагат селското стопанство във Великобритания да спазва екологичните си цели.

  1. Едностранно азотно торене е лоша идея.

Колкото и да е атрактивна цената, преди покупка се запитайте „колко азот е нужен?“ Като ориентир 50-75% от торовете трябва да бъдат под формата на нитрати плюс сулфатен тор, а 25%- под формата на комплексна комбинирана тор NPKS или т.нар. пролетен стартер, който съдържа фосфат и калии. Те от своя страна насърчават ранния пролетен растеж на корените и стъблата.

  1. Разберете от какво имате нужда.

Отделете необходимото време и средства, за да разберете от какво имате нужда. Що се отнася до сярата, то анализът на растителните тъкани е много по-надежден, спрямо почвените проби. Като цяло нивата на сяра трябва да надвишават 0,3% сухо вещество за повечето култури и 0,45% за рапица. Резултатите от анализите трябва да се съгласуват с опитни специалисти.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X