Земеделски стопани ще бъдат подпомогнати със 170 млн. лева

Правителството одобри допълнителни разходи от централния бюджет към Държавния фонд „Земеделие“ в размер на 170 млн. лв. за 2023 г., съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Средствата се отпускат за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове, и по мерки за компенсиране на претърпени щети от неблагоприятни климатични събития, вкл. преди периода на застраховане.

С друго решение кабинетът ускорява процедурата за обезщетение на засегнати от заразно заболяване животновъдни стопанства. За целта са приети промени в Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни, засегнати от заразно заболяване.

Запазва се принципът на споделената отговорност между държавата и собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, чрез налагане на коефициент на редукция върху размера на обезщетенията, при неспазване на определени ветеринарномедицински изисквания от тяхна страна. С цел своевременно ограничаване и ликвидиране на възникналите огнища на заразни заболявания по животните с промените се намалява размерът на максималния коефициент на редукция от сегашните 75% до 40%.

Също така се съкращават и сроковете за извършване на епизоотично проучване след потвърждение на заразно заболяване. Това ще доведе до навременно издаване на акт за дължимо обезщетение и изплащане на дължимите суми за умъртвени животни в засегнатите животновъдни обекти.

С измененията в Наредбата се променят и максималните размери на обезщетение за отделните видове животни, определени през 2020 г., като по този начин те ще отговарят на реалните икономически стойности./БТА

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X