В Гърция: Обвързано подпомагане за ориз – 300 евро/ха

Министерско решение в Гърция определя необходимите разпоредби за предоставяне на обвързано с производството подпомагане на доходите при отглеждането на ориз.

Бюджетът на помощта за всяка година от периода 2023-2027 г. по обвързаното с производството плащане за ориз възлиза на 7 938 000 евро, а общият бюджет на помощта за целия период 2023-2027 г. на 39 690 000 евро.

Референтната площ на обвързаното с производството плащане за ориз за всяка година от периода 2023—2027 г. се определя на 26 460 хектара. Предложената ставка на помощта е 300 евро/ха. Финансирането на помощта следва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2116/2021 на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика. Смята се още, че за периода 2023-2027 г. отклонението от единичната цена ставка бъде ±15%. Тези проценти бяха изчислени и като бяха взети предвид съответните отклонения за периода 2017—2020 г. за това обвързано с производството плащане. Следователно минималните и максималните единични ставки се оценяват съответно на €255/ha и €345/ha.

Бенефициерите на обвързаната с производството помощ за ориз са активни земеделски стопани, отглеждащи ориз върху земя, отговаряща на условията за подпомагане, при следните условия: да доставят продукта на търговци на зърнени култури, оризови заводи, групи/организации на производители и земеделски кооперации не по-късно от 28 февруари на годината, следваща годината на подаване на заявлението. При изключителни обстоятелства този срок може да бъде изменен. Да достави минимум 4 тона продукт на хектар допустима площ и да представи товарителница и фактура за закупуване на продукта.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X