Какви промени в Стратегическия план предложи МЗХ относно обвързаното подпомагане за животновъдите

Предложението МЗХ, представено пред Комисия по земеделие, относно промените в обвързаната подкрепа за животновъдите, включва  отпадане на моделираната ставка за част от интервенциите,  увеличаване на количествата за реализация на продукция мляко и животни, родени в стопанствата от 6 до 24 месеца. 

В интервенциите за овце и кози има увеличаване на количествата реализирана продукция мляко и животни – агнета и ярета. Предвижда се запазване на изискването за отглеждане на животни поне 50% от земеделските стопани, които искат да заявят подпомагане за преходна национална помощ необвързана с производство.

Промените в изискуемите количества мляко предвиждат за млечните крави в развъдни програми, реализираното количество мляко да се увеличи от 4 000 на 6 000 кг. По отношение на млечните крави от застрашени породи, увеличението е от 2000 на 2500 кг, а на стоковите крави – ръст от 2 000 на 3 000 кг.

Промени има в изискуемите количества при месодайните говеда. В интервенцията за месодайни крави в развъдни програми се предлага реализацията от 0.4 животни без значение на каква възраст са да се замени с реализация от 0.5 животни, които са родени в стопанството и са на възраст от 6 до 24 месеца.

При месодайните крави от застрашени от изчезване породи от аграрното министерство предлагат увеличаването на реализацията от 0.25 животни на 0.5 животни, родени в стопанството и са на възраст 6-24 месеца. 

За стоковите месодайни крави предлагат увеличение на реализацията от 0.3 на 0.5 животни, родени в стопанството на възраст от 6 до 24 месеца.

При биволите промяната в изискуемото количество мляко предвижда увеличение от 400 кг на 1200 кг. 

За овце в развъдни програми от породи за мляко, измененията предвиждат увеличение на добивите за реализация от 100 кг на 125 кг и реализация на 0.5 животни, родени в стопанството на възраст до 12 месеца.

За козите се търси увеличение на изискуемото количество мляко от 250 на 325 кг и реализация на 0.5 животни, родени в стопанството на възраст до 1 година.

Овце и кози, включени в развъдни програми от породи за месо, за един брой животно заявено за подпомагане, трябва да има реализация на едно животно, родено в стопанството.

Овце и кози от застрашени от изчезване породи – търси се реализация от 35 кг мляко и 0.5 животни, родени в стопанството.

При интервенцията за млечни крави в развъдни програми подпомагането за първите 150 животни е в размер на 219 евро, а след това по 175 евро. След отпадането на модулацията средният размер на подпомагане на всички животни става 201. 47 евро за всички животни. 

С отпадането на модулацията при млечните крави ще се увеличи подпомагането на 44 357 крави, които са 28% от млечните крави в страната, като ставката ще има ръст с малко над 14%. Отпадането на модулацията ще намали подпомагането на малко над 33 000 животни, които се отглеждат в стопанства до 150 бройки, като те са 21% от млечните крави, като намалението на ставката е с 9%.

Увеличението на ставката засяга 114 ферми със среден брой животни 389 броя. Намалението ще се отрази на 626 ферми, които отглеждат до 150 животни със среден брой на животните – 54. 

Отпадането на модулираната ставка за месодайни крави в развъдни програми и при запазване на бюджета, средната ставка без модулация става 193 евро. 

При кравите от застрашени от изчезване породи бюджетът е планиран за над 42 000 животни, но са заявени под 25 000 животни. Ставката след отпадане на модулацията става 125 евро.

При биволите има негативен ефект от отпадането на модулацията, защото стопанствата, които отглеждат до 150 биволи са значителен брой в сектора. „Тази категория ще намали подпомагането с 14%, а ставката на големите ферми ще се увеличи със 7.3%, затова се предлага да се запази модулацията. Същото важи при стоковите млечни крави и месодайни, въпреки решението на Комитета по наблюдение е за отпадане на модулацията в целия сектор“, уточняват от МЗХ.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X