Кашата Стратегически план има нужда от ново поправяне

Това стана факт след като депутатите в аграрната комисия  изслушаха директори в МЗХ за промените дотук и след ново недоволство на животновъди

Диана Ванчева

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) представи пред ресорната парламентарна комисия проект за преразпределение на бюджети по интервенции в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Няма анализи и пазарна информация, това заварихме в Министерството на земеделието и храните, затова ще има недоволни от промените, които сме предложили, каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев. Според него, ако не знаем какво би се случило на пазара, ще продължаваме да си говорим само за субсидии, пропаднали площи, намаляване на добиви при обвързаната подкрепа, което е обратно на всякаква икономическа логика. Вътев подчерта, че срещу всяко предложено число има  аргументи, затова е важно, ако някой има претенции за промени  също да има аргументи.

Какво казаха експертите на МЗХ

Според Петър Кировски, директор на дирекция „Растениевъдство“ в МЗХ, е вплетена идеята да се облекчат стандартите, където има научно обоснована възможност и където ЕК ще одобри. Той съобщи, че последните промени засягат 3 стандарта – ДЗЕС 4, 5 и 6, за които предстои да убедим ЕК, че за нашите условия това е правилно. /Докладът му за тях публикуваме отделно/.

Според Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“ в МЗХ, най-много предложения за изменения и най-голям брой становища Комитетът по наблюдение е получил за  прилагането на екосхемите, така че да се подпомагат производствени площи за сметка на непроизводствени.

Тя изнесе данни, че най-голям интерес при екосхемите се наблюдава за намаляване използването на пестициди – има заявки с 460% повече от планираните площи. На следващо място е схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал.

Но по други схеми има доста нисък интерес – такива са тези за интервенциите за биологично земеделие и разнообразие и екологична инфраструктура, както и за ландшафтните елементи, където са заявени не повече от 12% от планираните площи. С нисък интерес е и екосхемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми.

Сравнително нисък процент на заявяване от фермерите има и при екосхемата за трайни насаждения и за постоянно поддържане на екстензивна паша на постоянно затревени площи.

Това се регистрира на фона на ново направено преразпределение на бюджети, след разграничение на междинни и покривни култури по схемата за запазване на почвения потенциал и насърчаване на зеленото торене, разширен списък на органичните подобрители на почвата. Например при екосхемата за намаляване на използването на пестициди в рамките на интервенцията  за трайни насаждения е определен нов размер на подпомагането – 164,41 евро, а увеличението на бюджета е с малко над 204 млн. евро.

А по екосхемата за екологично поддържане на трайни насаждения вече се предлагат 3 практики – за междуредови култури, мулчиране в междуредията, поддържане с естествена растителност, като третата е най-привлекателна за стопаните и досега. Преизчислена е компесаторната ставка на 168,93 евро.

По екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревени  площи за много ниския интерес през 2023 г. фермерите са изтъкнали ниската компесаторна ставка спрямо усилията, затова  размерът й е увеличен до 123,86 евро/ха.

При обвързаното с производството подпомагане на плодове и зеленчуци с изключение на две интервенции е регистриран значителен интерес, както при плодови насаждения до встъпване в плододаване – цели 175% спрямо планираните площи.

По-висок интерес е регистриран и при оранжерийното производство – площта за обвързана подкрепа е с 27% повече от предвидените площи.

Но пък е нисък интересът за обвързана подкрепа при картофи за нишесте, за лук и чесън, и при обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци в планинските райони – там е кандидатствано за под 10% от предвидената площ.

Промените, които МЗХ предлага

Те обхващат изравняване на ставките за сливите и десертното грозде с останалите плодове, по-високо подпомагане с 50 процента за първите 30 ха в стопанствата, увеличение на бюджета за домати, краставици, корнишони, патладжан.

А също така по-висок бюджет за плодови насаждения до стъпването им в плододаване; да се намали  планинската схема до 10 ха; да се обособят две самостоятелни интервенции  за картофи– за нишесте, и за семена, а при оранжериите подпомагането да се  раздели на отопляеми и неотопляеми.

При животновъдите, както винаги, се случи по-голямата драма

В повече от животновъдните интервенции се запазват заявените площи, с изключение на крави, овце и кози от застрашени породи, както и овце и кози в планински райони.

Значително са се увеличили бройките на говеда за подпомагане в планински райони, след като там освен крави за мляко са допустими и за месо.

Предложените промени в сектора засягат отпадане на модулираната ставка за част от интервенциите; а също и увеличаване на реализираните мляко и месо в стопанствата с животни от 6 до 24 месеца. Предвижда се и увеличаване на реализираната продукция при овце и кози, както и запазване на изискването за отглеждане на 50% животни от стопани, заявяващи подпомагане за преходна национална помощ необвързана с производството.

Промените за животновъдството предизвикаха разгорещени дебати и недоволство, защото според представители на браншови организации ще са пагубни за малките стопани.

При всичко това според Десислава Танева, председател на комисията по земеделие, явно ще е необходимо да  бъде свикан нов Комитет по наблюдение и предложените промени да бъдат преразгледани. Така че следва рунд пореден.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X