От 5 до 31 октомври животновъдите доказват продукция

От утре, 5 октомври до 31 октомври 2023 г. животновъдите, кандидатствали за обвързана подкрепа за Кампания 2023 г., за да получат субсидиите си по схемите, следва да докажат произведената и реализирана от тях продукция за периода 01.10.2022 г. – 30.09.2023 г.

При описа на документите в електронните таблици задължително се вписват всички реквизити, чрез които могат да се извършат необходимите административни проверки.
Доказват се МЛЯКО и млечни продукти по следните интервенции:
1. Интервенция за обвързано подпомагане на млечни крави – МлК,
2. Интервенция за обвързано подпомагане за млечни крави в развъдни програми – МлК-РП,
3. Интервенция за обвързано подпомагане за млечни крави от застрашени породи с реализация на мляко – К-ЗП,
4. Интервенция за обвързано подпомагане за овце и кози от застрашени породи с реализация на мляко – ДПЖ-ЗП,
5. Интервенция за обвързано подпомагане на овце и кози в развъдни програми с реализация на мляко – ДПЖ-РП,
6. Интервенция за обвързано подпомагане на биволи – Биволи.
Доказват се ЖИВОТНИ по следните интервенции:
1. Интервенция за обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи с реализация на месо – К-ЗП,
2. Интервенция за обвързано с производството подпомагане за месодайни крави – МеК,
3. Интервенция за обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми с реализация за месо – МеК-РП,
4. Интервенция за обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи с реализация на месо – ДПЖ-ЗП,
5. Интервенция за обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми с реализация на месо – ДПЖ-РП.
Реализацията на животните може да бъде извършена както в България, така и извън страната, като за всеки от двата случая се попълва съответния електронен образец.
Образците са публикувани и могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
Попълнените описи по образец се предоставят на електронен носител в областните дирекции на ДФЗ.
Там на място се разписват и Декларация за реализацията. Предоставят се и заверени копия на описаните в електронните таблици счетоводни документи, с които удостоверяват произведената и реализираната продукция.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X