Зазимяване на земеделската техника

Какви са основните грешки при консервирането на прикачните и самоходните машини за зимно съхраняване, на какво трябва да се обърне внимание при подготовката – събрахме информация по темата

Че трябва да се грижат за земеделската техника не само по време на кампания, знаят всички. Препоръките за съхраняването на земеделските машини през зимата са написани в инструкцията за експлоатацията им. Но въпреки това според наблюденията на специалистите поне 25 на сто от земеделците не ги спазват по някаква причина. Специалистите отбелязват, че собствениците на по-скъпи машини са по-склонни да инвестират време и средства за правилното им съхраняване в студените дни.

Като първо и основно правило за правилната подготовка на земеделските машини за зимата единодушно се посочва тяхното почистване и измиване. Но това често не се прави. А особено при самоходната техника такова пренебрежително отношение води до сериозни и видими проблеми.

Така например, останалите в бункера на комбайна семена (дори и да са само една шепа) провокират нападения от мишки. Най-често от мишата атака страдат електрическите кабели на самоходните машини, а това е истинско бедствие. Един от най-честите проблеми в комбайните е изядената от мишките пластмаса. Гризачите се привличат от мириса на зърно, а заедно с него те гризат и електрическите съединения, уплътнители и други пластмасови части. И дори отблъскващите средства, които се добавят в изолиращите материали, почти не действат.

Спускайки се по стените на бункера на сеялката, мишките не могат да излязат обратно по същия път. И тогава те, опитвайки се да се освободят, започват да повреждат техниката – прегризват гумените уплътнители на изсяващия апарат, за да излязат през него от бункера. А за това, че уплътнителят е прегризан, земеделецът разбира обикновено вече на полето, когато не може да настрои нормата на изсяване – всичко изглежда правилно, а разходът на семена е голям. Затова, ако все пак не сте успели да почистите сеялката, поне оставете отворен изсяващия апарат.

Добре е да поставите отрова за гризачи вътре в техниката. Но дори и липсата на гризачи не е повод да оставяте зърна или семена в машините до следващата година. Прорастването им се отразява отрицателно върху срока на живот на техниката. Прорасналите семена разрушават изсяващите апарати и маркучите.

Още по-печална е историята, когато в бункера на сеитбените комплекси се оставят остатъци от торове до пролетта. Последствията са плачевни – агресивната среда на повечето торове разяжда метала и сеялката започва да корозира. Опасността от корозия е голяма при всяко натрупване на мръсотия, върху която може да се задържа влага. И не е важно дали мръсотията се намира на външните, изложени на валежи, повърхности на машините, или на вътрешните. Кондензът, натрупан на такава благодатна повърхност, дълго не изсъхва.

А в местата на натрупване на растителни остатъци при въздействието на топлина не са изключени възникването на пожари или тлеене. Остатъците от слама, натрупващи се в бункера, в почистващата система, в изтръскващата дъска на комбайна, в близост до двигателя, резервоара или капака, често стават причина за неприятности от този род.

Затова всички специалисти настойчиво препоръчват внимателно и старателно измиване на земеделските машини преди тяхното зазимяване с използването на обезмасляващи средства, както и продухването с въздушна струя на възли като изсяващия апарат и макарата в сеитбените комплекси.

Махнете всичко ценно

Сред основните правила за зазимяване на машините по програма минимум специалистите посочват и отслабването на натежението на всички пружини, вериги и ремъци на самоходната и прикачната техника. Всички задвижващи ремъци, с изключение на двигателя, трябва да се отслабят, за да се избегне деформирането им. Но често това не се прави и ремъците бързо излизат от строя.

Ако техниката е поставена на закрито, се препоръчва веригите да се смажат с тефлонови смазки или да се кипнат в масло. А при съхраняването на машините на открито, ремъците и веригите е по-добре да се свалят, както и цялата сложна електроника, мониторите, акумулаторите, в които трябва да се провери нивото на заряда (напрежението не трябва да бъде по-малко то 12,5 волта). Желателно е да се махнат генераторът и стартерът на самоходната техника.

Сложните прибори, електрониката и напълно заредените акумулатори е добре да се поставят за зимата в проветряващо се прохладно помещение с температура от 0 до -5° С. Антената и навигационните уреди за прецизно земеделие също се демонтират и се съхраняват в сухо, отоплявано помещение, желателно в полиетиленов калъф със силикагел.

Ако машината се съхранява на открито, то всички контакти, които са останали след демонтирането на електрониката и външните прибори, трябва да се защитят от проникването на влага. Обикновено тази задача се решава с помощта на водонепроницаемо фолио.

Защита от ръжда

Преди зазимяване на машината трябва да се определят всички точки на смазване и да се нанесе защитно средство на всички оголени участъци метал, където се е обелила боята, за да се избегне появата на ръжда.

Специалистите напомнят, че при консервирането на техниката трябва да се нанесе влагоустойчива пластична смазка с температурен диапазон от -40 до 50°С на бързоизносващите се детайли на работните органи, веригите, съединителните валове и всички точки на смазване, предвидени в инструкцията. За защита от корозия на повърхността на съединителите на хидравличните цилиндри те може да се покрият с намаслена хартия или смазка.

Малко стопани се грижат за защитата на работните органи на почвообработващите машини (плугове, брани, култиватори и т.н.). Но специалистите препоръчват те да се смазват преди поставянето им за съхраняване с всякакво средство, което ще създаде защитна смазка на повърхността им и ще ги предпази от корозия. Фермерите предполагат, че когато започнат работа напролет, от контакта с почвата ръждата сама ще падне. Това е така, но трябва да се помни, че известно време плъзгането на почвата по машината и нейната геометрия на работа ще бъдат нарушени. В частност, ако корпусът на плуга е ръждясал, то се губи качеството на обработка и обръщане на почвата.

Да се намали налягането. Навсякъде

Като честа грешка при зимното съхраняване специалистите посочват оставянето на високо налягане в хидравличните системи. То трябва да се намали до нула, иначе съществува риск от повреди. При обикновените сеялки трябва да се намали механичното налягане на работните органи и колелата, като те се поставят на специални поставки, за да се разпредели теглото на машината оптимално.

Съхраняването на сеялките на собствено тегло също е възможно, но само върху равна бетонна повърхност, за да не пропадат колелата и да не възниква засилено натоварване върху лостовете и пружините. Трябва да се отворят всички дренажни капачки, отвори, задвижвания, което способства за естественото отстраняване на влагата. Особено това се отнася за зазимяването на пръскачките.

Пръскачката: нито капка вода

Пръскачките са едни от най-трудните за зазимяване машини. Основната причина за проблемите при презимуването им става разкъсването на маркучите или пластмасовите детайли, както и излизането от строя на електрониката след зимното съхраняване.

Най-честата грешка при зазимяването на тези машини е, че те не се промиват добре, а най-вече че водата не се отстранява напълно от системата. Преди зазимяване специалистите препоръчват да се прекарат през щангите 300-500 л чиста вода за пълното промиване на пръскачката от средствата за растителна защита. Но основната причина за проблеми с пръскачките напролет е разкъсването на различни гумени или пластмасови детайли на машината. Това се случва, ако водата не е била напълно отстранена от машината и през системата не е прекарана незамръзваща течност. За тази процедура за една пръскачка са необходими не по-малко от 60 литра антифриз, а някои дори посочват 300 л, тъй като изливането на водата от машината до последната капка е твърде трудно.

Препоръчва се при зазимяването на пръскачките да се свалят клапаните за налягането и да се приберат в топло помещение.

Техника има, навес – не

Много от проблемите, които възникват с техниката по време на съхраняването ѝ през зимния период, могат да се решат, ако тя се постави под навес. Но невинаги в стопанството има такъв. А оставянето на машините продължително време под открито небе в стационарно положение не се препоръчва от производителите. Всички те препоръчват машините да прекарат студените дни в сухо и топло помещение.

Самоходни машини

Правилата за експлоатация на самоходните машини препоръчват преди зазимяването им да се провери нивото на течностите, да се прегледа техниката за изтичане на масло, охлаждаща течност, гориво, както и за наличието на пукнатини. Преди поставянето на машините за съхраняване, резервоарът за горивото трябва да се напълни догоре, за да се избегне образуването на конденз.

Необходимо е да се провери нивото на маслото в скоростната кутия и да се запечатат с влагоустойчив материал отворите на въздуховодите, за да се защитят от влага и гризачи.

Ако техниката се съхранява под открито небе, не я покривайте с брезент. Той бързо попива водата, но не я изпарява, което е предпоставка за силно образуване на конденз.

А ако ще работи през зимата?

Производителите на техника напомнят, че ефективността на съвременните машини зависи в голяма степен от качеството на смазочните материали. При използване на препоръчаните от производителите масла и смазочни материали, машините могат да работят практически при всякакви климатични условия.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X