В есенната си прогноза ЕК очаква по-малко производство на месо и повече слънчоглед

Какви още са краткосрочните перспективи за селскостопанските пазари на генерална дирекция „Земеделие и развитие на серските райони“

Диана Ванчева

Горещото и сухо време, съчетано с излишъка от валежи в няколко части на Европа през лятото на 2023 г. е поставило на изпитание  устойчивостта на земеделските стопанства.

Засегнати са добивите от различни полски и други култури, болестите и неприятелите са били повече,  а качеството на някои реколти е пострадало.

Има обаче признаци за положителни пазарни перспективи, тъй като разходите за енергия, торове и фуражи са продължили да намаляват.

Износът от ЕС на храни е възвърнал до голяма степен своята конкурентоспособност, с което общността остава най-голям износител в света.

Публикуваното преди дни от Европейската комисия есенното издание на доклада за краткосрочните перспективи за селскостопанските пазари в ЕС през есента на 2023 г. показва кои са последните тенденции и в други сектори.

Месечната инфлация при храните в общността е започнала да намалява от юли.

Виното е един от продуктите, при които потреблението е спаднало поради по-високите цени, съчетано със спад на потреблението на червени вина. Очаква се производството на вино в ЕС да намалее с около 6 %, главно поради спада в италианското и испанското производство и потребителското търсене, и особено по отношение на червеното вино да продължава да намалява. Потребителите имат по-ниска покупателна способност и преминават към други напитки, като бира.

Месото също е неблагоприятно повлияно от спада в потреблението в резултат на високите цени. По-ниските разходи за фуражи са внесли известно облекчение за животновъдите, но въпреки това производството на месо, с изключение на това от птици, може да остане под средното равнище.

Европейците ще продължат да ядат по-малко месо. Като цяло потреблението на месо на глава от населението в ЕС се очаква да спадне с 1,5% през 2023 г. Намалението е по-голямо при консумацията на говеждо месо (-3,5 %) и свинското месо (– 5,2 %), докато консумацията на птиче месо ще нарасне с 4,3 %.

Цените на говеждото и птичето месо остават високи поради по-ниските доставки. С помощта на възстановено производство, домашните птици остават един от най-евтините източници на животински протеини за потребителите.

Очаква се производството на овче месо в ЕС да пострада от намаляващото общо стадо, по-малка наличност на паша в средиземноморските държави, по-високи разходи за фуражи и огнища на шарка по овцете в някои държави.

Очаква се производството на зърнени култури в ЕС за 2023-2024 г. да бъде с 4,3% под 5-годишната средна стойност — 268,5 милиона тона, поради неблагоприятните климатични условия през пролетта и лятото, които са засегнали особено производството на царевица и ечемик.

Използването на зърнени култури за фуражи може да остане стабилно, докато използването им а производство на биогорива може да продължи да нараства (12% над 2022/2023 г.). ЕС продължава да бъде нетен износител на зърнени култури, по-специално на пшеница.

Производството на маслодайни семена в ЕС се развива особено добре (11% над 5-годишната средна стойност), което се дължи на възстановяването на производството на слънчоглед, както и на по-високото производство на соя.

Производството на маслиново масло ще остане ниско и не се очаква да се възстанови напълно през 2023-2024 г. Цените ще останат високи. В някои региони цените са почти 3 пъти по-високи в сравнение с 5-годишната средна стойност.

Повлияно от неблагоприятните метеорологични условия, производството на ябълки и портокали ще отбележи подобна тенденция на спад –  с около 2% в сравнение с миналата година. Повече плодове ще бъдат използвани за преработка поради по-ниско качество и по-високи разходи за съхранение.

Доставките на мляко в ЕС остават доста стабилни и се очаква да се увеличат с 0,3% през 2023 г. Цените на суровото мляко намаляват от началото на годината.

Очаква се производството на сирене да бъде с 1% по-високо през 2023 г. в сравнение с миналата година.

Производството на пресни млечни продукти се увеличава (сметана и мляко за пиене). Тъй като е малко вероятно износът на ЕС да се увеличи поради намаляващото търсене в Китай, има вероятност допълнителните обеми да останат на вътрешния пазар

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X