Първият български Център за върхови постижения в растителната системна биология представи уникален за Европа научен комплекс

На 13 Октомври 2023 г. се състоя официалната церемония по откриване на новопостроения научен комплекс на Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) в Пловдив.

Лентата пред модерния научен кампус срязаха акад. Николай Денков, министър-председател на Република България, проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката, г-н Бойко Благоев,  ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, г-н Иван Попов, заместник изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“, г-н Стефан Стоянов, заместник-кмет на Община Пловдив, заедно с ръководителите на проекта ПлантаСИСТ от партньорските организации в консорциума – проф. д-р Цанко Гечев, директор на ЦРСББ и координатор на проекта, доц. д-р Димитрина Костова (ръководител на отдел „Селекция и зеленчукови култури“), проф. д-р Милен Георгиев, ръководител на отдел „Растителна клетъчна биотехнология“ в ЦРСББ и проф. д-р Бернд Мюлер-Робер от университета в Потсдам, който оглавява отдел „Развитие на растенията“ в ЦРСББ.

На церемонията присъстваха също партньори на ЦРСББ от индустрията, ръководители на академични институти в България и чужбина, както и журналисти.

„Помня първата си среща с проф. Цанко Гечев преди девет години, когато той дойде при мен в ролята ми на министър на образованието и науката, за да представи своята идея в България да се създаде Център за върхови постижения в областта на растителната системна биология и биотехнология. Още тогава видях, че зад тази идея стоеше един изключително добре подготвен план за развитие със срокове, източници на финансиране, партньорства с научни организации от България и чужбина. Благодарение на този план, както и на подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Европейската комисия, българското правителство и Община Пловдив за реализиране на проекта ПлантаСИСТ, днес имаме удоволствието да се намираме в един високотехнологичен изследователски център, който е еквивалентен на най-престижните научни институти в световен мащаб.“ С тези думи министър-председателят акад.  Николай Денков поздрави присъстващите на официалната церемония за представяне на научния комплекс на ЦРСББ.

„Намираме се в един прекрасен eвропейски институт, който е гордост за Пловдив и България. Пътят, който изминахме, за да стигнем до тук, бе много дълъг и труден. Резултатът може само да ни радва – международен институт на световно ниво, който дава възможност на много млади хора да развиват научна кариера в България. Институт, който е връзка между науката и бизнеса. Институт, който прилага фундаменталните научни открития в конкретни приложни изследвания и иновации в полза на нашето общество. Надяваме се ЦРСББ да се утвърди като водеща научна организация в Европа и да помогне не само за научното, но и за социално-икономическото развитие на региона“, заяви директорът на ЦРСББ и ръководител на проекта „ПлантаСИСТ“ проф. д-р Цанко Гечев.

CropPrime

 

Проектът CropPrime е с продължителност четири години и има за цел да разработи растителни биостимуланти на базата на естествени съединения и екстракти. Основен акцент в научните изследвания ще бъде поставен върху проучване въздействието на биоактивни молекули, изолирани от морски водорасли, розмарин и оомицетите от род Phytophthora. Учените имат за цел и да изследват и разработят фунгициди на базата на двойноверижни РНК молекули за намаляване на гъбичните инфекции в стопанско-значими култури, с ефикасност, еквивалентна на синтетичните фунгициди. Разработените фунгициди трябва да осигуряват най-малко 90% намаляване на патогенни инфекции, ще бъдат биоразградими и без (еко)токсични ефекти.

 

NatGenCrop

Проектът NatGenCrop е по програма ERA Chairs на Хоризонт Европа. За успешната реализация на проекта през следващите пет години ЦРСББ успя да привлече учен с изключителна научна експертиза от престижния „Макс Планк“ Институт по молекулярна физиология на растенията в Германия, който оглави новосъздаден департамент в Центъра. Проектът има за цел да подобри устойчивостта към стрес на зеленчукови култури (домат и пипер) и да създаде нови стратегии за поддържане на по-високи добиви и качество, дори при неблагоприятни климатични условия. Една от основните изследователски насоки е изследването на генетични и фенотипни вариации на зеленчуците за подобряване на техните характеристики при абиотичен и биотичен стрес, посредством идентифициране на гени, допринасящи за висок добив и устойчивост. В друга изследователска насока ще бъдат проучени първични и вторични метаболити, за да се оцени въздействието на стресовите фактори върху качеството на плодовете.

BOOSTER

Проектът BOOSTER е насочен към земеделието с конкретна приложна цел – увеличаване добивите на царевица и теф, чрез разработването на иновативни стратегии за подобряване на тяхната сухоустойчивост. Това включва два допълващи се подхода – идентифициране на ключови регулатори на сухоустойчивост чрез съвременни молекулярни анализи и разработване на нови, висококачествени биостимуланти. В проекта българският център за върхови постижения работи в консорциум, с голям международен екип от учени.

RESIST

Проектът RESIST цели подобряване устойчивостта на културните растения към воден дефицит. Използват се два подхода – единият включва задълбочено изследване на естествено устойчиви към изсушаване възкръсващи растения, включително ендемичния за България вид Haberlea rhodopensis, известен още като Родопски силивряк или Орфеево цвете. Проучват се молекулярните механизми, които допринасят за устойчивостта на възкръсващите растения към засушаване и изсушаване, и които потенциално могат да бъдат използвани при отглеждането на стопанско-значими култури за подобряване на тяхната устойчивост в условията на климатични изменения. Другият подход, който се използва по RESIST, е изучаване механизмите на действие на различни биостимулатори за подобряване качествата на стопанско-значими култури.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X