Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ проведе работна среща с министъра на земеделието

„Успешното коопериране и съвместно излизане на пазара ще доведе до намаляване на себестойността на земеделската продукция. За мен водеща е темата за пазара и стимулиране производството на повече и по-качествена продукция, която успешно да стигне до пазара и това следва да е главна цел на нашата съвместна работа и на подпомагането.“  Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев по време на среща с представители на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“, която се проведе в МЗХ. Министърът посочи добри примери и практики на коопериране по отношение обединенията на фермерите за общо презентиране и представяне на земеделската продукция на пазара, като подчерта, че това е ефективен начин за намаляване на себестойността на продукцията и пазарен успех.

 

Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ обединява интересите на представителна част от българските градинари и овощари, отбеляза Цветан Цеков, като заяви готовност организацията да излъчи представители за участие в постоянна работна група към министъра на земеделието и храните. Работната група ще има задача да бъде коректив и да съдейства за разработване на политики в областта на зеленчукопроизводството и овощарството, в това число свързани с работната ръка, достъпа до пазари, напояване и модернизация на сектора, част от който все още остава встрани от високите технологии. Разгледани бяха теми, свързани с реализацията на продукцията, нелегалния внос и позиционирането на вътрешния и външните пазари, като от бранша изявиха желание за подкрепа при излаза на външни пазари както чрез разширяване участието в международни изложения, така и чрез перманентна комуникация с търговските представители на страната.

От браншовата организация изразиха подкрепа и за подготвяните нормативни промени за регулацията на фермерските пазари и търговията с храни и земеделски продукти, като заявиха готовност да се включат в обсъжданията със своя експертиза и професионален опит.

По отношение управлението на риска предвид често възникващите в последните години климатични аномалии, водещи до загуба на продукция, заместник-министър Александър Йоцев припомни, че в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони е предвиден инструмент за управление на риска, който да подпомага фермерите при катастрофични събития и да бъде създаден съвместно с европейски средства и с участието на бранша, като веднага след неговата реализация ще може в кратък срок чрез него да се подпомага процесът на застраховане на земеделската продукция. Амбицията е този фонд да се учреди през 2024 година и още през 2025 г. да може да заработи за успешно управление на риска, подчерта зам.-министър Йоцев.

Участниците в срещата се обединиха в разбирането, че подпомагането на застрахователния риск с този инструмент както ще намали дела на сивия сектор в овощарството и градинарството, който остава от години висок, така и от друга страна ще съдейства за прекратяване на непродуктивната практика държавата да компенсира пропаднали земеделски площи от своя бюджет.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X