Социалната условност – мъгла за много стопанства, но ще намалява субсидиите при неспазване

Всички, които получават плащания трябва да я спазват, но санкции ще има от 01.01.2025 г.

 Диана Ванчева

Ако един земеделски производител, в качеството си на работодател, не спазва изискванията по т. нар. Социална условност, свързани със здравословни и безопасни условия на труд и коректни трудово-правни отношения, той ще бъде санкциониран  с намаляване на субсидиите.

Това е заложено в новата Обща селскостопанска политика.

България се сдоби с правото засега да се възползва от дерогацията, на която дава право ЕК и ще започне да прилага социалната условност от началото на 2025 година.

Темата като цяло е твърде сложна за много от земеделските фирми, признават те, особено за средните и по-малките, които нямат екипи от специалсти и счетоводители, нито отговорници по охрана на труда, но са работодатели, макар и малки.

Те ще трябва да спазват всичко, за което иначе следят експертите от инспекциите по труда – всички подробности за безопасните и здравословни условия, всички изисквания за сключване на трудови договори с работниците, които не нарушават законодателството.

За големите фирми в земеделието това няма да е проблем, но средните и малките имат много да учат, за да не бъдат нарушители, казват от дирекцията в МЗХ, отговаряща за директните плащания.

Задълженията по обучението на всички тези десетки хиляди земеделски стопани е възложена на Националната служба за съвети в земеделието – НССЗ.

По този повод НССЗ през октомври започна да провежда информационна кампания, която ще продължи до 5 ноември и на която на стопанствата подробно се обясняват всички тези  предварителни условия, свързани с трудовата заетост.

Информационна кампания на национално ниво по разясняване на  социалната условност ще бъде повторена и през  2024 г., за да стигнат правилата до всички земеделски стопани.

Те трябва да знаят, че

спазването на социална условност ще бъде едно от изискванията за получаване на пълния размер на подпомагането

 Става дума за директните плащания и всички годишни плащания по интервенциите в областта на селските райони. А изискванията ще се прилагат и следят на равнище земеделско стопанство и ще засягат всички работещи в него.

НССЗ  ще е задължена да предоставя консултации на бенефициентите  относно правилата, които трябва да спазват.

Но иначе проверките и санкциите ще започнат от 1 януари 2025 г. До тогава правилата също трябва да се спазват, но няма да има санкции за тези, които са ги нарушили.

В рамките на инициативата в териториалните областни офиси на НССЗ се провеждат срещи с фермери. Кампанията се провежда съвместно с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

 

Оттук нататък предстоят следните срещи по региони, които не са за изпускане:


-Велико Търново – 31.10.2023 г. 10:00 ч., Областна дирекция „Земеделие“

-Кърджали – 01.11.2023 г., 10:00 ч., сграда на НТС

-Кюстендил – 24.10.2023 г. 10:30 ч., Дом на науката и техниката

-Разград – 01.11.2023 г. 10:00 ч., в залата на ТОО-Разград

-Шумен – 31.10.2023 г., 10:00 ч., офис на ТОО – Шумен

-Ямбол – 24.10.2023 г., 10:30 ч., зала Областен информационен център.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X