Каталогът на интервенциите на Общата селскостопанска политика за всички членки на ЕС е публикуван онлайн

Любопитни ли сте какво са планирали страните членки в своите стратегически планове за Общата селскостопанска политика (ОСП), за да подкрепят прехода към по-устойчиви земеделски практики? Искате ли да знаете какво прави вашата страна за младите фермери? Всичко това е възможно благодарение на каталога на интервенциите на ОСП. Този онлайн инструмент с възможност за търсене изброява всички интервенции, планирани от страните от ЕС в техните стратегически планове за ОСП. Той ще се актуализира редовно, за да бъде в съответствие с всички въведени изменения, съобщи Европейската комисия (ЕК).

Страните от ЕС започнаха да изпълняват своите стратегически планове за ОСП от 1 януари 2023 г. Първите директни плащания по ОСП 2023-27 г. започнаха да се изплащат от 16 октомври 2023 г. Всеки план съчетава широк набор от целеви интервенции, насочени към специфичните нужди на съответната държава от ЕС. Тези интервенции дават осезаеми резултати по отношение на целите на ниво ЕС, като същевременно допринасят за амбициите на Европейския зелен пакт.

Всяка интервенция е свързана със специфични цели, показатели за продукция и резултат. Законодателството за ОСП включва 44 „показателя за резултати“, свързани с девет конкретни цели. Например, в случай на млади фермери, възможните интервенции могат да бъдат допълнителна подкрепа на доходите, финансова подкрепа, която да им помогне да се установят, както и дейности за обмен на знания и обучение. Резултатът тогава може да бъде броят на младите фермери, които се възползват от подкрепата за създаване от ОСП през 2023-27 г., а един от показателите за резултат може да бъде броят на работните места, създадени благодарение на проекти по ОСП. Разходите на ЕС и публичните разходи (ЕС + национални фондове) се показват за всяка интервенция.

В съответствие със своите ангажименти за прозрачност и наблюдение, Европейската комисия предоставя безпрецедентна информация онлайн относно стратегическите планове на ОСП, тяхното изпълнение и приноса им за постигане на общите цели на ЕС. Той дава възможност на националните органи, експерти, изследователи и други заинтересовани страни да оценят напредъка на всяка интервенция към нейните цели и да видят дали ОСП е на път. Ефикасността и ефективността на избора на страните трябва да се разглеждат в контекста на различни отправни точки, специфични проблеми на всяка страна, структурата на тяхното земеделие, екологични предизвикателства, но също и регулаторни и задължителни изисквания.

Първото онлайн табло с показатели за резултати представя целите, определени на национално ниво от всяка държава от ЕС в техните планове, докато второто – относно финансовото разпределение – предоставя подробна информация за финансовото разпределение на интервенциите към специфичните цели на ОСП според връзките между интервенциите и специфичните цели, определени от всяка страна от ЕС в техните планове. И накрая,  каталогът на ОСП за интервенции представя пълен преглед на планираната интервенция, разходи и резултати на ниво ЕС и според плановете на ОСП, когато е приложимо.

Потребителите могат да търсят в каталога по държава членка, показател за резултат и конкретна цел. Всички представени интервенции са описани с бюджета, винаги свързан с тях. Тъй като финансирането на ОСП може да допринесе за няколко специфични цели паралелно – като изменение на климата и ландшафта или обновяване на поколенията и селски райони – общото финансово разпределение на всички интервенции е по-високо от общия бюджет на ОСП. Резултатите от всяко търсене могат да бъдат показани като таблици или графики, всички с възможност за експортиране и изтегляне.

Еврокомисията информира, че скоро ще бъде наличен урок, който да осигури по-удобно изживяване при търсене на конкретна информация. Междувременно съдействие е на разположение на следния имейл адрес в случай на нужда от помощ: [email protected]

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X