Професионалната асоциация на розопроизводителите в България (ПАРБ) свиква Общо събрание

Професионалната Асоциация на Розопроизводителите в България (ПАРБ) свиква Общо събрание на 2.12.2023 г. от 11.00 часа, в Института по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, при следния Дневен ред:

1. Отчет за дейността
2. Освобождаване на УС и Председател на УС
3. Избор на нов УС и Председател на УС
4. Приемане на нови членове и определяне на членски внос
5. Разни.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X