Защо фермерите не избират прецизното земеделие?

Американски изследователи проведоха проучване сред 1119 ферми, за да определят защо, въпреки ясните ползи от прецизното земеделие, някои фермери не прилагат тези практики в стапонствата си.

Прецизното земеделие (PA – съкратено от Precison Agriculture) успя да се наложи в много ферми по целия свят. Фермерите, които са се научили как умело да използват тези инструменти, могат да покажат в цифри как те са оказали положително въздействие върху спестяванията и добивите във фермата.

Професор Тонг Уанг от Държавния университет в Южна Дакота е прекарал последните 4 години в изследване на технологиите за прецизно земеделие и тяхното използване. По този начин той искал да отговори на въпроса: Защо земеделският производител възприема или не тези практики?

В проучването са участвали 1119 фермери в четири щата от Средния Запад.

Най-важните изводи, до които е стигнало проучването са:

По-голямата част (около 60%) от фермерите, които не са решили да управляват РА, не са наясно с печалбите, които те могат да донесат.

Около две трети от потребителите съобщават за поне 5% увеличение на рентабилността с прилагане на торове с променлива норма на торене (VR) (72%), прилагане на променлива норма на сеитба (68%) и автоматичен контрол на секциите (66%).

Ползите от използването на PA се увеличават с течение на времето.

Земеделие 4.0 е разнообразие от технологии

PA технологиите могат да бъдат разделени на няколко категории. Технологии за георефериране, използващи Глобалната система за позициониране (GPS) или Глобалната навигационна спътникова система (GNSS), която се използва за насочване, автоматизация и контрол на машините. Обикновено локализирането и избягването на повторните обработки намалява работното време и намалява разходите.

Важен елемент в прилагането на прецизното земеделие е, че технологиите за данни, като например инструменти за приложение, диагностични инструменти, включително сензори, сателитни изображения, дронове, мониторинг на културите, изискват допълнителни умения или обучение, за да могат да се използват ефективно.

Приложните инструменти, известни също като технологии с променлива скорост на предаване (VRT), използват събраните данни, за да позволят индивидуално управление на машините на всяка част от полето. Такава адаптация към отглеждането има и ползи за околната среда – например използването на торове с променлива норма (VR) спомага за намаляване на нивата на нитрати в подпочвените води.

Прецизното земеделие отнема време
Условията за приемане на технологията варират в зависимост от категорията. Много от тях обаче се прилагат бързо, докато някои земеделски стопани използват диагностични инструменти, не всички използват събраните данни, за да улеснят вземането на решения. Нещо повече, инструментите на РА отнемат време, за да се научат, а ограничаването на тяхното приемане допълнително добавя към сложността на някои от тях.

Най-важният извод от проучването е, че решенията на земеделските стопани относно използването на РА и инвестициите зависят от възприемането на жизнеспособността на стопанствата. Несигурността относно възвръщаемостта на инвестициите, съчетана с високите разходи и опасенията относно ефективността на тези методи, е фактор, който може да попречи на земеделските стопани да възприемат практики за прецизно земеделие.

Сред най-широко използваните технологии за прецизно земеделие са автоматичният контрол и насочване, които попадат в категорията на геореферираните технологии. Сателитните изображения са следващата най-широко внедрена технология, използвана от почти 60% от всички фермери. Дронове са били използвани в 26 на сто.

Земеделие 4.0 е по-удобно

В допълнение към рентабилността, земеделските производители виждат и ползите от автоматизирането на работата си, благодарение на геореферираните технологии. Автоматичните системи за контрол и насочване помагат на фермерите да навигират в полето по-ефективно и точно по желаните пътища.

Въпреки че печалбата е най-важният фактор, разглеждан преди приемането на нова технология, повечето хора, които не са избрали да приемат различни PA технологии, нямат представа как ще се промени печалбата им след приемането им,

Липсата на знания спъва развитието на прецизното земеделие
В допълнение към финансовата подкрепа, за да се помогне на земеделските производители да приемат нови технологии, е важно да се свържат потребителите, които имат по-дълъг опит с прецизното земеделие, с тези, които не използват инструменти 4.0.

Авторите подчертават, че е важно да има икономическо разбиране за прилагането на прецизното земеделие и за разпространението на тези практики във фермите е необходимо земеделските стопани да видят и разберат ползите от използването им.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X