Вкисляването на почвата – все по-актуален проблем. Как да го решим?

Новите условия в земеделието налагат промяна в разбирането за торене на земеделските култури

Вкисляването на почвите и намаляването на тяхното плодородие стават все по-голям проблем в земеделието. Този проблем земеделците се опитват да решат с масирано внасяне на NPK торове. Но, колкото и да е иронично,  така само повече задълбочават проблема и влизат в омагьосан кръг – пари-торове-влошена почва-ниски реколти – по-ниски доходи – повече торове – повече пари- по-неплодородна почва. Известно е, че не можеш да решиш проблем по начинът, по който е създаден.

 В условията на промяна на климата все повече земеделци се отказват от оранта, за да запазят почвената влага. Така  хранителните вещества от химичните торове, внесени на плитко, не достигат добре до растенията. Част от тях могат да се прилагат локално, едновременно със сеитбата, но дозата не трябва да надвишава 10-15 кг / ха активно вещество, за да се предотврати инхибирането от растенията. Най-висок ефект се постига, когато торовете се прилагат на дълбочина най-малко 8-10 см за тежки почви и 12-15 см за леки почви по отношение на разпределението на размера на частиците. Без оран тази дълбочина не се постига.

В условията на променящия се климат химическите торове продължават да вкиселяват почвите и да убиват почвените микроорганизми.

рН-то на почвата се определя основно от съдържанието на фосфор в нея. Фосфорът е особено любим на земеделците напоследък, защото се счита, че той прави силна коренова система. И всички търсят торове с по 40% фосфор и повече. Но от този фосфор, попадайки в почвата, най-много две трети от него се усвояват от растенията.  Останалото се консервира и капсулова и започва сериозно химизиране на почвата.

Фосфорът също така се свързва с калция, магнезия и останалите микроелементи и ги прави недостъпни за културите. С всяко следващо внасяне на NPK този процес се засилва и почвата се вкислява все повече. Блокират се елементите в почвата и земеделците харчат все повече пари.

Какво се случва при варуването?

При варуването се вкарват в почвата някакви количества сяра под някаква форма. Но те потъват в бездната. И дори леко да мръдне процесът на промяна на рН на момента, в дългосрочен план, той се влошава и процесът на вкисляване се засилва. Няма промяна и подобряване на почвата, има само едно безкрайно харчене на пари, няма добиви, няма резултати, няма конкурентноспособност.

Почвените микроорганизми – част от решението

С  почвените микроорганизми могат да се спестят много разходи за торове и да имаме здрава почва. Например, с течен микробиален тор Булнова, производство на испанската фирма Probelte S.A.U.

Булнова е направен от патентована ферментация от две стимулиращи растежа ризобактерии (PGPR), които установяват симбиоза с кореновата система и по-късно обменят хранителни вещества, съставени от органични киселини, захари, аминокиселини, витамини и други.

Тези две бактерии създават около корените на растенията благоприятни условия. Те подават необходимата храна на растението като разкъсват връзката фосфор-калций-магнезий. И по този начин се подават микроелементи на растенията, освен че се регулира киселинността на почвата. Вложили сме малко пари, а тези бактерии се размножават бързо. Те или променят рН на почвата или дори и да не го променят, имаме пълноценно нахранени растения.

Приложен заедно с торенето, Булнова прави NPK усвоими за растенията поради комбинираното действие на ризобактериите, които се съдържат в него.  Освен това фиксира азот. Мобилизира неразтворими фосфати в почвата и ги прави лесно усвоими за растенията. Механизмите на действие на ризобактериите могат да бъдат както преки, така и косвени.

Директно действие:
• Атмосферно фиксиране на азота (N).
• Фосфорна разтворимост (P).
• Производство на фитохормони (ауксини, гиберелини и цитокинини).
• Производство на сидерофори.
• ACC разграждане (намаляване на етилена).
Непряк:
• Производство на антибиотици в изключтелно малки количества, но характерни за бактериите и по този начин отблъскват други вредни бактерии.
• Производство на екзополизахариди.
• Литични ензими.
• Индуцирана системна резистентност (ISR) при растенията.

Като косвен ефект може да споменем:

Запазва добивите с 30 % по- ниски разходи за торене.
Заздравява растенията и увеличава  естествената им устойчивост

Булнова има удостоверение за регистрация № 0442/27.05.2020 г. на Probelte S.A.U., Испания. Компанията е получила награда за световна иновация.

Достатъчен ли е Булнова да е покрие нуждите на пшеница от N и P през цялата вегетация?

В ранните фази от развитието на пшеницата, необходимостта от азот се покрива напълно от Булнова, но след братене, в момента, в който прилагате тор като урея или друга азотна основа, нуждите на културата са толкова високи, че имате нужда от допълнително азот.
Но по отношение на фосфора той се покрива напълно през целия вегетационен период с 10 л Булнова. В обикновените почви фосфорът присъства, но е блокиран. Един от ефектите на Булнова е да отблокира фосфора и да го превърне в достъпна за растението форма. 2 литра Булнова заместват 160 кг NPK.

Друг вариант е използването на Биоспектрум . Това е органично обогатен микробиологичен продукт, който повишава продуктивността на растенията и подобрява състоянието на почвата. Милиардите полезни бактерии превръщат хранителните вещества (N:P:K Si) в достъпни за растенията форми и насърчават тяхното усвояване, следователно могат значително да намалят нуждата от синтетични минерални торове в дългосрочна практика.

БИОСПЕКТРУМ повлиява превръщането на ключови хранителни вещества в достъпна за растенията форма (фиксация и минерализация) и улеснява усвояването на хранителните вещества. Подобрява микробиологичната активност на почвата и съдържанието на хумус. Действа като биостимулатор – растенията растат по-силни и по-бързо, което води до по-високи добиви. Подобрява структурата на почвата. Повишава устойчивостта на растенията към суша и други стресови фактори. Цената е 3.50 без ДДС и съдържа микоризи. Растенията получават не само фосфор и азот, но и балансирано хранене с микроелементи. Прилага се заедно с хербициди.

Използването на тези продукти е инвестиция в здравето на почвата, а не разход.

 

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X