Вкисляването на почвата – все по-актуален проблем. Как да го решим?

Новите условия в земеделието налагат промяна в разбирането за торене на земеделските култури

Вкисляването на почвите и намаляването на тяхното плодородие стават все по-голям проблем в земеделието. Този проблем земеделците се опитват да решат с масирано внасяне на NPK торове. Но, колкото и да е иронично,  така само повече задълбочават проблема и влизат в омагьосан кръг – пари-торове-влошена почва-ниски реколти – по-ниски доходи – повече торове – повече пари- по-неплодородна почва. Известно е, че не можеш да решиш проблем по начинът, по който е създаден.

 В условията на промяна на климата все повече земеделци се отказват от оранта, за да запазят почвената влага. Така  хранителните вещества от химичните торове, внесени на плитко, не достигат добре до растенията. Част от тях могат да се прилагат локално, едновременно със сеитбата, но дозата не трябва да надвишава 10-15 кг / ха активно вещество, за да се предотврати инхибирането от растенията. Най-висок ефект се постига, когато торовете се прилагат на дълбочина най-малко 8-10 см за тежки почви и 12-15 см за леки почви по отношение на разпределението на размера на частиците. Без оран тази дълбочина не се постига.

В условията на променящия се климат химическите торове продължават да вкиселяват почвите и да убиват почвените микроорганизми.

рН-то на почвата се определя основно от съдържанието на фосфор в нея. Фосфорът е особено любим на земеделците напоследък, защото се счита, че той прави силна коренова система. И всички търсят торове с по 40% фосфор и повече. Но от този фосфор, попадайки в почвата, най-много две трети от него се усвояват от растенията.  Останалото се консервира и капсулова и започва сериозно химизиране на почвата.

Фосфорът също така се свързва с калция, магнезия и останалите микроелементи и ги прави недостъпни за културите. С всяко следващо внасяне на NPK този процес се засилва и почвата се вкислява все повече. Блокират се елементите в почвата и земеделците харчат все повече пари.

Какво се случва при варуването?

При варуването се вкарват в почвата някакви количества сяра под някаква форма. Но те потъват в бездната. И дори леко да мръдне процесът на промяна на рН на момента, в дългосрочен план, той се влошава и процесът на вкисляване се засилва. Няма промяна и подобряване на почвата, има само едно безкрайно харчене на пари, няма добиви, няма резултати, няма конкурентноспособност.

Почвените микроорганизми – част от решението

С  почвените микроорганизми могат да се спестят много разходи за торове и да имаме здрава почва.

Граундфикс превръща фосфора в почвата в усвоима форма 

Съдържа следния комплекс от микроорганизми

Bacillus subtilis са аеробни бактерии, способни да мобилизират фосфор от органични и минерални съединения и фиксират молекулярния атмосферен азот във въздуха. Произвеждат биологично активни вещества, които повишават имунитета на растенията и допринасят за унищожаването на сложни органични съединения в почвата. Bacillus subtilis е антагонист на патогенни гъбички и бактерии.

Azotobacter са свободно живеещи бактерии, които фиксират молекулния азот във въздуха и отделят фитохормони, които насърчават растежа и развитието на растения, включително кореновата система.  Способни са да биоразграждат  хлор-съдържащите ароматни съединения, включително остатъци от пестициди. Екзополизахаридите, произведени от тях, могат да мобилизират тежките метали, превръщайки ги във форма, която е недостъпна за растенията.

Enterobacter са бактерии, които  свързват атмосферния азот, подобряват фосфатния режим на почвата, повишават наличността на фосфати за растенията, както и отделят фитохормони и биополимери. Тези бактерии са ефективни при пречистване на  замърсени почви.

Paenibacillus polymyxa са аеробни бактерии, които произвеждат ензима фосфатаза осигурява наличността на минерални и органични почвени фосфати за растенията. Бактериите отделят фитохормони, антибиотици и широк спектър от литични ензими, които подобряват фитосанитарното състояние на почвата, имунитета на растенията, допринасяйки за техният растеж и развитие. Екзополизахаридите, които произвеждат, имат положителен ефект влияние върху структурата на почвата, нейната аерация и наличието на влага.

Bacillus megaterium var. рhosphaticum са бактерии, способни да отделят фосфор, свързан в органични и минерални съединения. Произвеждат ензима силиказа, което спомага за увеличаване на подвижността на силиция и калия, фиксирани от почвените минерали.

Композицията от тези бактерии влияе праяко върху синтезата на ензими, полизахаради, полипептиди, аминокиселини, фитохормони и антибиотици. Всички те организират сложни биологични процеси като преобразуване на K и P в леснодостъпна форма, азотфиксация, освобождаване на фосфора от минералите, алуминия и железните фосфати, биоразграждане на пестициди и други остатъци в почвата, подобряване на структурата и влагозадържането на почвата и др.

Enterobacter са бактерии, които  свързват атмосферния азот, подобряват фосфатния режим на почвата, повишават наличността на фосфати за растенията, както и отделят фитохормони и биополимери. Тези бактерии са ефективни при пречистване на  замърсени почви.

Друг вариант е използването на Биоспектрум

Това е органично обогатен микробиологичен продукт, който повишава продуктивността на растенията и подобрява състоянието на почвата. Милиардите полезни бактерии превръщат хранителните вещества (N:P:K Si) в достъпни за растенията форми и насърчават тяхното усвояване, следователно могат значително да намалят нуждата от синтетични минерални торове в дългосрочна практика.

БИОСПЕКТРУМ повлиява превръщането на ключови хранителни вещества в достъпна за растенията форма (фиксация и минерализация) и улеснява усвояването на хранителните вещества. Подобрява микробиологичната активност на почвата и съдържанието на хумус. Действа като биостимулатор – растенията растат по-силни и по-бързо, което води до по-високи добиви. Подобрява структурата на почвата. Повишава устойчивостта на растенията към суша и други стресови фактори. Цената е 3.50 без ДДС и съдържа микоризи. Растенията получават не само фосфор и азот, но и балансирано хранене с микроелементи. Прилага се заедно с хербициди.

Използването на тези продукти е инвестиция в здравето на почвата, а не разход.

 

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X