Какви средства са предвидени за земеделците в бюджета на ДФЗ за 2024 г.

акъв ще бъде бюджетът на ДФ „земеделие“ през следващата година стана ясно по време на заседанието на Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание, когато бе представен и проектът на Бюджет 2024 г.

Изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Георги Тахов посочи, че в бюджета на Фонда за 2024 г. приходите се запазват както тази година – 3 млн. лева.

По отношение на разходите за персонал са предвидени 58,1 млн. лева, което е завишение в размер на 300 000 лева. За издръжка са предвидени 20,4 млн. лева, като от Фонда настояват да бъдат заложени допълнителни 4 млн. лева. По думите на Тахов след направен анализ на разходите им за издръжка през последните 3 години се установява необходимостта от допълнителни 7 млн. лева, но 3 от тях са осигурили за сметка на намаления на други разходи.

В разходите за субсидии е заложена сума в размер на 450 млн. лева. Тя е за всички действащи в момента държавни помощи, които са нотифицирани, и са със срок на действие до 2029 г. Те са със завишени бюджети, като са взети предвид реални инфлационни процеси през последните години.

Разходите за ДДС на общини по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 са в размер на 43 млн. лева.

През следващата година се запазва и финансирането в частта на краткосрочните кредити, които са в размер на 30 млн. лева и инвестиционното кредитиране – 90 млн. лева.

По отношение на средствата от Европейския съюз през 2024 г. са предвидени плащания в размер на 3 209 290 000 лева, от които 1 310 081 000 лева са разходи, включващи 441,12 млн. лева субсидии по различни мерки с характер на текущи разходи, 173,24 млн. лева за придобиване на дълготрайни активи от бюджетни предприятия.

Прогнозните плащания за 2025 г. са в размер на 3 894 810 000 лева, от които 2 053 092 000 са разходи, а през 2026 г. ще бъдат съответно 3 190 000 000 лева, от които 1 319 098 000 лева са разходи. Или трансферите от национален бюджет са в размер на 792,43 млн. лева за 2025-2026 г.

По отношение на ПРСР са планирани 1,33 млрд. лева за 2024 г., 1,157 млрд. лева за 2025 г., а по линия на Стратегическия план са предвидени 372 млн. лева за 2024 г., 924 млн. лева за 2025 г. и 1,371 млрд. за 2026 г.

Това прави общо плащанията за 2024 г. – 1 406 390 000 лева, за 2025 г. – 2 081 830 000 лева, за 2026 г. – 1 371 000 000 лева.

В бюджетната програма за селскостопанските пазарни механизми за 2024 г. са предвидени 137,63 млн. лева (74 млн. лева от европейския фонд и 63 млн. лева от националния бюджет), за 2025 г. – 139,63 млн. лева (74 млн. лева от европейския фонд и 65,5 млн. лева от националния бюджет), за 2026 г. – 141,37 млн. лева (74 млн. лева от европейския фонд и 76 млн. лева от националния бюджет).

По бюджетната програма за директни плащания и мерки за специфично подпомагане за 2024 г. са предвидени 1,62 млрд. лева, за 2025 г. – 1 625 018 000 лева, за 2026 г. – 1 624 005 000 лева. Финансирането е 100 процента европейско.

По бюджетната програма за рибарство и аквакултури плащания за следващите години са планирани въз основа на прогнозите на управляващия орган: за 2024 г. – 45 млн. лева, за 2025 г. – 53,15 млн. лева, за 2026 г. – 53,83 млн. лева.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини