ЕК с мащабна реформа на правилата за хуманно отношение към животните в ЕС

Както беше обявено в стратегията „От фермата до трапезата“ — програмата на Европейския зелен пакт за устойчиво селско стопанство и производство на храни — днес Комисията предложи най-голямата реформа за последните 20 години на правилата на ЕС за хуманно отношение към животните по време на превоз. Комисията също така предлага за първи път нови правила на ЕС относно хуманното отношение към кучетата и котките, които се развъждат, отглеждат и търгуват като домашни любимци за икономически цели, и тяхната проследимост.

Пакетът включва преразглеждане на действащите правила на ЕС за животните при транспортиране, което ще подобри благосъстоянието на 1,6-те милиарда животни, превозвани ежегодно в рамките на ЕС и от него. Новите правила отразяват най-новите научни доказателства и сведения, както и технологичното развитие.

Комисията също така предлага допълнителни стъпки в отговор на европейската гражданска инициатива „Европа без кожи“, в която се призовава за забрана в рамките на ЕС на отглеждането на животни за добив на кожа и на продажбата на продукти, съдържащи такава кожа, на единния пазар. Комисията приветства инициативата и признава, че европейските граждани продължават да са сериозно загрижени за хуманното отношение към животните.

По-добри правила за транспортирането на животни

Съществуващите правила на ЕС за превозването на животни са на 20 години. Те вече не отразяват настоящата реалност, най-новите научни познания и съвети, целите за устойчивост или основателните опасения на нашите граждани, що се отнася до хуманното отношение към животните. Ето защо днешното предложение е съсредоточено върху ключови области, които са от жизненоважно значение за гарантиране на добро хуманно отношение към животните при транспортирането:

  • Времето за пътуване ще бъде съкратено и при дълги пътувания животните трябва да бъдат разтоварвани за известно време за почивка, хранене и поене. Специални правила ще се прилагат за животните за клане и за уязвимите животни като неотбити телета и бременни животни.
  • Допустимите размери ще бъдат увеличени и адаптирани към всеки животински вид с цел осигуряване на минимално пространство за различните животни.
  • Превозът при екстремни температури ще подлежи на строги условия, включително транспорт само през нощта, когато дневните температури надвишават 30 градуса. Освен това, когато температурите са под 0°C, пътните превозни средства трябва да бъдат покрити и да се контролира циркулацията на въздуха в помещението за животни, за да се предпазят животните от излагане на студен вятър по време на пътуването. Ако температурите спаднат под -5°C, наред с горепосочените мерки, продължителността на пътуването не следва да надвишава 9 часа.
  • Правилата за износ на живи животни от Съюза ще бъдат затегнати, като ще включват по-добър контрол в трети държави с цел спазване на стандарти еквивалентни на наличните в ЕС.
  • Ще извлечем максимална полза от цифровите инструменти, за да се улесни прилагането на правилата за транспортиране (например позициониране на превозните средства в реално време, централна база данни).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X