Изплатени са близо 10 млн. лева по помощта за напояване

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе близо 10 млн. лв.  (9 946 713 лв.) на 911 земеделски стопани по схемата „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2023 г.
Припомняме, че по схемата се проведоха два приема. Първият бе от 21 август до 2 октомври, а вторият бе от 23 октомври до 27 октомври 2023 г. за земеделските стопани, които са пропуснали да кандидатстват в сроковете по първия прием.
16 млн. лв. е одобреният от УС на ДФЗ бюджет по схемата, разработена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна („Кризисна рамка“).
Държавната помощ компенсира до 80% от разходите, които стопаните са направили за напояване. За да получи подпомагането, земеделският стопанин следва да има сключен договор за напояване до 30.09.2023 г. за настоящата година с доставчик на вода. Доставчикът на услугата „Доставяне на вода за напояване“ има задължение до 10 ноември 2023 г. да предостави информация на ДФ „Земеделие“ индивидуално за всеки земеделски стопанин, сключил договор с него и заплатил фактурата/фактурите за услугата „Доставяне на вода за напояване“, с посочен размер на извършеното плащане.
Максималният интензитет на помощта е до 250 000 евро (488 957,50 лв.) на предприятие, чиято дейност е в първичното производство на селскостопански продукти. Помощта се натрупва в рамките на максималния интензитет с други временни мерки за държавна помощ: „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, прилагана през 2022 г. и през 2023 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини