В България работят 40 организации на производители

Към края на 2022 г. общият брой на признатите организации и групи на производители на  земеделски продукти е 40, от които: 2 ГП в сектор „Зърнени-житни култури“, 1 ГП в сектор „Картофи“, 2  ГП в сектор „Месо“, 10 ГП в сектор „Мляко“, 1 ГП в сектор „Плодове“, 2 ГП в сектор „Медицински и  етеричномаслени култури“, 6 ОП в сектор „Плодове и зеленчуци“, 6 ОП в сектор „Плодове“, 3 ОП в сектор „Зеленчуци“, 3 ОП в сектор „Мед и пчелни продукти“, 3 ОП в сектор „Мляко и млечни продукти“
и 1 ОП в сектор „Зърнени-житни и маслодайни култури“.

Най-голям брой сдружения са реализирани в сектор „Плодове и зеленчуци“ – 15 ОП и 1 ГП, следвани от тези в сектор „Животновъдство“ (мляко, млечни продукти и месо) – 3 ОП и 12 ГП. По брой представляващи земеделски производители с най-висока степен на сдружаване се откроява сектор „Животновъдство“ (подсектор „Мляко и млечни продукти“ – 253 земеделски стопани, участващи в 10 ГП и 3 ОП; подсектор „Месо и вълна“ – 105 земеделски стопани, включени в 2 ГП), следван от сектор „Плодове и зеленчуци“, в който в сдружения са обединени 119 земеделски производители.


В Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. са предвидени интервенции чрез оперативни програми от признати организации на производители и асоциации на организации на производители както в сектор „Плодове и зеленчуци“, така и в сектор „Мляко и млечни продукти“.  За сектор „Мляко и млечни продукти“ е допустимо подпомагането и на групи производители,
като наред с оперативната си програма, те следва да представят и план за признаване.

Групите  следва да бъдат признати като организации до четири години от началото на одобрената им оперативна програма и не по-късно от 31 декември 2027 г.  За организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“, работещи в региони от
страната, в които степента на организираност на производителите е под средната за ЕС, е допустимо изплащане на национална финансова помощ в допълнение към европейската. Тя е равна на  максимум до 80% от реално платените вноски в оперативния фонд и до 10% от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка такава организация на производители.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X