20 млн. евро за стартиращи фермери над 41 години

Осигуряване на грант от 30 хил. евро за нови производители на възраст от 41 до 65 години, които желаят да стартират земеделски бизнес. Така изглежда новата схема за подпомагане, която е заложена в изпратените в края на миналата седмица в Брюксел корекции в стратегическия план за земеделието, разпределящ финансирането за сектора в настоящия програмен период до 2027 г. За нея ще бъдат отделени 20 млн. евро, като целта е да бъдат привлечени поне 663 нови предприемачи в сектора.

С изпратените корекции в стратегическия план ще се създаде нова интервенция за подпомагане- „Стартова помощ за установяване на нови земеделски стопани в селското стопанство“ с бюджет от 20 млн. евро. По нея ще се подпомагат кандидати на възраст от 41 до 65 навършени години, които биха желали да получат финансиране за стартиране на земеделски бизнес. Условието е те да са регистрирали първото си земеделско стопанство – едноличен търговец или еднолично дружество с ограничена отговорност, максимум 12 месеца преди датата на кандидатстване за средствата. Както и да имат „съответните професионални познания и умения за извършване на селскостопански дейности“ или да се ангажират да ги придобият по време на изпълнението на проекта.

По схемата ще може да се получава финансиране от 30 хил. евро за стартиране на бизнес: 15 хил. евро от сумата ще бъде предоставяне след одобрение на проекта, а останалите – след изпълнение на дейностите му, предвижда новата интервенция. Съфинансиране от кандидата не се изисква.

Всеки проект ще трябва да започне максимум 9 месеца след одобрението му и да бъде изпълнен в срок от 3 години, предвиждат правилата.

Схемата за нови земеделски стопани допълва сега съществуващата възможност за стартиране на земеделски бизнес от млади фермери на възраст до 40 години. В изпратените в Брюксел корекции в стратегическия план се предвижда за тях да бъде увеличено подпомагането до 40 хил. евро за започване на бизнес. За него ще могат да кандидатстват лица между 18 и 40 навършени години, които регистрират първо земеделско стопанство и имат професионални познания или умения, или се задължат да ги придобият.

Предвижда се финансирането за млади фермери също да бъде на два етапа – 20 хил. евро при одобрение на проекта и 20 хил. евро след изпълнението му, което трябва да бъде в рамките на три години.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X