Приключи приемът по НПВУ за технологична и екологична модернизация, бюджетът е многократно надхвърлен

Общата стойност на всички подадени проектни предложения надхвърля 1,8 млрд. лв.

Приключи приемът по процедурата за Инвестиции в технологична и екологична модернизация по Националния план за възстановяване и устойчивост. В периода от 28 септември до 20 декември са подадени общо 4 358 проекти предложения на средна стойност 430 хил. лева.

Данните от приключилия прием показват, че заявената субсидия по процедурата е три пъти повече от определения бюджет по направлението. Общата стойност на всички подадени проектни предложения надхвърля 1,8 млрд. лв.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура възлиза на 318 048 200,30 лева без данък върху добавената стойност (ДДС) и със средства от държавния бюджет, които възлизат на допълнителни 63 609 639,28 лв.

Финансовата помощ за одобрени ПИИ е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Това означава, че от заявените инвестиции за над 1,8 млрд. лв., ще бъдат необходими 929 858 881 млн. лв. за изпълнение на всички подадени проекти. С бюджет от едва 380 млн.лв. обаче, за близо 2/3-ти от подадените проекти бюджетът няма да бъде достатъчен.

Междувременно тече и втори прием по НПВУ по процедура “Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци”. Бюджетът по това направление е в размер на 18 млн. лева. Интересът към тази процедура обаче е значително по-малък, като на този етап има постъпили едва 8 проекти предложения.

 

 

 

 

 

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X