2023: Цените на селскостопанските продукти в България с най-голям спад в ЕС

Цените на селскостопанските продукти в ЕС, както за продукцията, така и за вложените ресурси, които не са свързани с инвестиции, се понижиха през третото тримесечие на 2023 г., потвърждавайки обрата от силния ръст на цените през предишните две години, показват данни на официалната европейска статистика Евростат.

Най-рязък спад на цените е отчетен при страни, които са високо специализирани в производството на зърнени култури и/или мляко като България и Унгария, посочва Евростат.

Средната цена на селскостопанските продукти, които фермерите в ЕС получават на изхода на техните ферми, е намаляла с 9% през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на миналата година. Имаше също така ускоряване на темпа на спад в цените на селскостопанските вложения, които не са свързани с инвестиции, като през третото тримесечие те се понижиха с 11% след спад с 5% през второто тримесечие на 2023 г.

Покачването на цените на селскостопанската продукция достигна своя връх през третото тримесечие на 2022 г., като тогава отбеляза ръст с 30% спрямо същия период на 2021 г. Последва значително забавяне на покачването на цените, като през четвъртото тримесечие на миналата година цените се повишиха с 26%, в началото на 2023 г. – със 17% и през второто тримесечие на тази година – с 2%, за да се стигне до спада в цените с 9% през третото тримесечие, показват данните на Евростат.

Общият спад в цените на селскостопанската продукция през третото тримесечие на 2023 г. обаче е обвързан с ярък контраст между отделните продукти.

Средната цена на зърнените култури е намаляла с около една трета (спад с 32%), като цената на млякото също се понижи рязко (с 15%), докато при плодовете имаше по-умерено понижение на цените с 5%, а при птичето месо – с 3 на сто.

За разлика от това, през третото тримесечие на 2023 г. имаше някои резки повишения на цените, като при зехтина цената скочи с цели 73% спрямо същото тримесечие на 2022 г., следвана от тези при растителните материали, използвани в текстилната промишленост (с 50%), на картофи (ръст с 48%) и на захарно цвекло (скок с 44%).

Сред разходите в селското стопанство, които не са свързани с инвестиции, най-рязък процентен спад през третото тримесечие имаше при цените на торове и подобрители на почвата (понижение с 36%), енергия и смазочни материали (с 18%) и храни за животни (с 12%).

През третото тримесечие в 21 от 27 страни членки на ЕС е регистрирано намаление на откупните цени на селскостопанските продукти в сравнение със същото тримесечие на 2022 г.

Ценова промяна на селскостопанските продукти и на вложенията в селското стопанство (в %)

Най-рязък спад на цените е отчетен в страните, които са високо специализирани в производството на зърнени култури и/или мляко. Най-голям е ценовия спад в България (с 28% спрямо третото тримесечие на 2022 г.), следвана от Унгария (понижение с 26%), Литва и Латвия (и двете с понижение от 24%) и Словакия (с 20%).

За разлика от тях, цените са се увеличили в 6 южни държави, като най-силен ръст от 22% е отчетен в Гърция, следвана от Кипър (повишение с 11%), Португалия (с 8%), Испания и Малта (и двете с 5%) и Италия (с 1%). Един от факторите зад тези водещи повишения е рязкото увеличение на цената на зехтина, като в Испания цената скочи с цели 103%, в Гърция със 101%, в Португалия с 99% и в Италия с 31 на сто.

По отношение на вложенията, които не са свързани с инвестиции, най-резки темпове на спад на цените в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. са отчетени в Литва (понижение с 27%) и Нидерландия (с 26%), докато Малта е единствената страна от ЕС, която регистрира увеличение на вложенията в селското стопанство (повишение с 1%).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини