Несигурността в маржовете на млекопроизводителите остава и през 2024 г.

Въпреки че цените на суровото мляко в ЕС непрекъснато намаляват от началото на годината, производството на мляко в ЕС остава достатъчно стабилно, като се очаква да се увеличи с 0,3% през 2023 г. в сравнение с 2022 г.

Метеорологичните условия бяха по-благоприятни, отколкото през предизвикателната 2022 г., което помогна за намаляване на разходите за фураж и допринесе за по-добро качество на фуража, като по този начин увеличи съдържанието на сухо вещество в млякото (+0,2%) и  за 1% увеличение на добива на мляко.

Докато световното търсене на млечни продукти все още е сравнително ограничено, цените на млечните продукти в ЕС са по-ниски и се очаква това да подпомогне възстановянето на износа, особено на мляко на прах и сирене от ЕС с  +1,5% и +4,5%, съответно.

Въпреки намаляващото стадо млечни крави и при нормални климатични условия в ЕС се  прогнозира предлагането на мляко да остане относително стабилно и през 2024 г. (+0,2% на годишна база).

Въпреки че цените на енергията и торовете са далеч от пика през 2022 г. и тенденцията е да намаляват, те все още са високи в сравнение с последните години. Това, съчетано с намаляването на цените на млякото, все още високата инфлация в ЕС и в световен мащаб, и нарастващите лихви, създават несигурност относно маржовете за млекопроизводителите през 2024 г.

ЦЕНИТЕ НА СУРОВОТО МЛЯКО В ЕС ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НАМАЛЯВАТ

Цените на суровото мляко в ЕС намаляват от началото на годината, макар и с по-бавни темпове от лятото насам. Средната цена на суровото мляко в ЕС през август беше -25% от рекордните нива през декември 2022 г. на около 43,6 евро/100 кг. Най-висок
спад на цените през 2023 г. (около -43% спрямо декември 2022)  е регистриран в Ирландия, докато спадът на цените във Франция, Италия и Испания беше само 10%.

Поради по-благоприятните климатични условия, разходите за фураж започнаха да намалява през пролетните месеци. Въпреки, че енергията и цените на торовете са намалели спрямо 2022 г., те остават високи и доста над средните нива, наблюдавани в
миналото, което води до ниски маржове за млекопроизводителите.

Инфлацията на храните започна да намалява, но цените им все още са високи и
ограничават търсенето както в ЕС, така и в световен мащаб. По-слаба покупателна на населението способност, съчетана с непрекъснат спад на цените на млечните продукти в ЕС, са в основата на по-ниските цени на суровото мляко в ЕС.

Докато някои стоки показаха признаци на стабилизиране на цените
(по-специално SMP и сиренето), общите ценови тенденции са за продължаващо намаление на цените на повечето млечни продукти в ЕС през 2023 г. Това направи цените доста конкурентни на световните пазари и поощри износа на масло, сухо мляко и суроватка.

ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЛЯКО ЩЕ ОСТАНЕ СТАБИЛНО ПРЕЗ 2024 Г

Въпреки спада в цените на суровото мляко в ЕС, производството му в се очаква да е с 0,7% по-високо през януари-юли в сравнение със същия период на 2022 г. Но тенденцията е доста разнопосочна в различните държави от съюза. В някои от държавите, като Испания, Франция, Италия, по-ниските цени вече доведоха до по-ниско производство. В други, като Белгия, Германия и Полша, увеличаването на производството има потенциала да допринесе за спада на цените, като търсенето остава малко по-еластично ценово.

Клането на крави в ЕС остава под нивото от миналата година, но поради по-ниските цени на суровото мляко и високите разходи на животновъдите може да се ускори в следващите месеци. Това може да доведе до спад в производството на млечни продукти в ЕС  подобно на 2022 г. (-0,6%). От друга страна, по-добрата
наличността и качеството на фуража допринасят за увеличаване на млякото
през 2023 г. (+1% на годишна база) с повишено съдържание на сухо вещество.  Това  уравновесява спада в размера на стадото и може да доведе до увеличаване на общото производство на мляко в ЕС (+0,3%).

През 2024 г., при нормални метеорологични условия, се предполага, че нарастващата тенденция в добива на мляко в ЕС ще продължи със сравнима скорост, осигуряваща стабилно снабдяване със сурово мляко за млечната промишленост (+0,2%).

С очаквано увеличение на доставките на мляко в ЕС през 2023 г. и
дори по-висока наличност на млечни мазнини и млечен протеин спрямо
миналата година производството на сирене в ЕС вероятно ще остане
предпочитан вариант в млекопреработката и през 2023 г. В резултат на това,
производството му може да бъде с 1% по-високо. Това, подкрепено от
конкурентни експортни цени на ЕС, може да помогне на износа на ЕС да расте
(+1,5%), докато домашната употреба (-6%) вероятно ще остане ограничена
от инфлационния натиск, засягащ по-специално и вноса за първокласни сирена. През 2024 г. въпреки предвиденото по-малко  увеличаване на доставките на мляко в ЕС, производството на сирене в ЕС може  допълнително да нарасне (+0,7%), което позволява по-нататъшен растеж на износа (+2%) поради вероятно възстановяване на търсенето на някои ключови пазари.

Намаляването на инфлацията при храните в ЕС вероятно ще има положително въздействие също и при домашната употреба (+0,5%).

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X