Цени и ренти на земеделска земя в България и в ЕС

Средната цена на обработваема земеделска земя в България през миналата година е била 6096 евро за хектар (приблизително 1192 лв./дка). За сравнение, в Румъния декар земеделска земя струва 7601 евро, в Гърция – 12 657 евро, а във Франция – 5940 евро. В България най-скъпата земя е в Североизточния район (8024 евро за хектар), а най-евтината в Югозападния район (3469 евро за хектар), като и в двата случая цените са по-високи отколкото през 2020 г. Средната цена на хектар обработваема земя е по-висока от тази в други страни като Литва, Естония, Латвия, Словакия и Хърватия.

На ниво ЕС през 2021 г. цената варира между 3661 евро в Хърватия и 47 290 евро в Люксембург. Евростат показва, че е възможно разликата да е и по-голяма, тъй като за 2021 г. няма данни за всички страни членки, а през 2020 г. средната цена на хектар обработваема земя в Холандия е била 71 225 евро.

На регионално ниво най-висока цена за хектар обработваема земя е регистрирана в района на Канарските острови в Испания (със средно 120 477 евро на хектар), докато най-ниските цени са в региона Овре Норланд в Швеция ( от 1882 евро на хектар).

В повечето региони на Европейския съюз обработваемата земя е по-скъпа от пасищата. Изключение правят испанските региони Астурия и Мадрид, както и регионът Состинес в Литва, където хектар ливада е по-скъп от хектар обработваема земя. Средната цена на декар ливада през миналата година варира между минимум 1423 евро в България и до 41 930 евро в Люксембург, а в Холандия е 59 065 евро по данни за 2020 г. Цената на обработваемата земя зависи от фактори като национално законодателство, климат, близост до транспортни мрежи, качество на почвата, напоителни системи, както и пазарни сили, свързани с търсене и предлагане.

Относно арендното плащане за земеделска земя, през 2023 г. година средната цена на рентата се е увеличила. От 49 лева на декар през 2018 г., тя е скочила до 72 лева на декар. Този ръст на цената на рентите е свързан със същата тенденция на повишаване на цените на земеделската земя, макар и не винаги да е пропорционален. Важно е да се отбележи, че реалните купувачи на земеделска земя в България са основно арендатори.

Прогнозата за цените на земеделска земя и рентите през 2024 година е, че средното ценово повишаване на актива (земеделската земя) няма да е повече от 10% за страната, според прогнозите на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя. Тази прогноза включва фактори като развитието на войната в Украйна, възстановяването на веригите за доставки, цените на енергийните ресурси, семената, торовете и други. Въпреки това, цените на земеделската земя и рентите продължават да бъдат внимателно следени и зависят от пазарните условия.

Сред регионите на Европейския съюз наемането на един хектар земеделска земя е било най-скъпо през 2021 г. в холандския регион Флеволанд (1721 евро/ха), следван от Канарските острови в Испания (1119 евро/ха) и Атики в Гърция (927 евро/ха) .

Правила за аренда на земеделска земя

Във Франция правилата за наем на земеделска земя са регулирани от специфични закони и практики. Наемът на земеделска земя се урежда чрез писмен договор между наемодателя (собственика на земята) и наемателя (земеделецът). Този договор определя условията на наема, включително цената, срока и правата и отговорностите на страните. Във Франция минималният срок за наем на земеделска земя е 6 години, а за фирми – 12 години. Наемателят има приоритетно право да закупи парцела, ако той се продава. Някои региони във Франция могат да прилагат арендни такси или тарифи върху земеделската земя, които се определят от местните органи. При продажба на земеделска земя се данък се плаща от купувача в размер на 3,5% от цената на сделката. Купувачът плаща регистрацията в поземления регистър – 1,1% от цената на сделката. Данъкът върху дохода от продажбата на земя е 20% от цената на сделката.
В различните провинции на Франция има различни правила за прехвърляне на собствеността на земеделска земя. Сделките се уреждат от местните власти, и в някои провинции са определени ценови ограничения и минимална собственост. Днес 53% от земята във Франция е частна собственост.

В Германия наемът на земеделска земя се урежда от специфични правила и процедури. Тези изисквания включват данъци, регистрации и други административни процедури. Цените на земеделската земя в Германия се определят от пазарните сили, качеството на почвата, местоположението и други фактори. При наем на земеделска земя е важно да имате дългосрочни планове за използването й. Това включва земеделски практики, растителни култури и други стратегии. В Германия няма законово установен минимален срок за наем на земеделска земя. Това означава, че собствениците на земята не са задължени да предлагат минимален срок на наем. Въпреки това, в повечето случаи собствениците изискват минимален срок на наем от 6 или 12 месеца. Този срок може да варира в зависимост от договорените условия и предпочитанията на страните. Наемът на земеделска земя се урежда чрез писмен договор между наемодателя (собственика на земята) и наемателя (земеделецът). Този договор определя условията на наема, включително цената, срока и други детайли.

В Гърция няма законово установен минимален срок за наем на земеделска земя. Въпреки това, в повечето случаи собствениците изискват минимален срок на наем от 6 или 12 месеца. Този срок може да варира в зависимост от договорените условия и предпочитанията на страните. При наем на земеделска земя се плащат различни данъци и такси. Това може да включва такси за регистрация, данъци върху дохода и други административни разходи.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X