Земеделието в Хърватия: Все повече зърнени култури, все по-малко животни

Земеделските стопанства в Хърватия са използвали 1,5 милиона хектара земеделска земя през 2023 г., с 0,9% повече спрямо 2020 г., предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на предварителните данни на хърватския статистически институт към 1 юни 2023 г.

Оповестените данните са съпоставени с данните от последните изследвания на структурата на земеделските стопанства от 2016 г. и 2020 г.

Използваната земеделска площ през 2023 г. нараства минимално, с 0,9% спрямо 2020 г.

Според предварителните данни през 2023 г. земеделските стопанства в Хърватия са използвали 898 000 ха обработваема земя. Най-голям дял имат площите със зърнените култури (65,0% или 548 000 ха), следвани от техническите култури (18,5% или 166 000 ха) и фуражните култури (10,6% или 95 000 ха). Спрямо 2020 г. площите със зърнени култури се увеличават с 9,2%, а със зърнено-бобови култури със 100%, докато площите с кореноплодни култури намаляват с 23,8%. Площите с трайни насаждения се увеличават с 3,9% спрямо 2020 г.

Предварителните данни за животновъдството показват намаление на общия брой на свинете – с 18.8%, на козите – с 13.6%, на овцете – с 9.5% и на домашните птици – с 6.2%, докато броят на говедата се увеличава с 1.0%.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X