Наредба № 12/2023 г. влезе в сила от 1 октомври 2023 г., земеделските стопани следва да предоставят доказателства от извършения самоконтрол пред компетентния орган от следващата стопанска година

Във връзка с предстоящото задължение на земеделските стопани да предоставят проби за остатъчни количества в продукцията преди продажба, земеделеца.бг изпрати въпрос към МЗХ как на практика ще става това. Публикуваме отговора на МЗХ.

Наредба № 12 от 23.08.2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита и по-конкретно чл. 11, ал. 8 се отнася до самоконтрола при всички земеделски стопани, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните, за да се осигури контрол на всеки етап от производството на храни.

За целите на самоконтрола, земеделския стопанин има право сам да избира лабораторията, в която да изследва растителните проби. При необходимост би могъл да използва списък с лабораториите, който е наличен на интернет страницата на ИА БСА или на интернет страницата на БАБХ.

Броят на пробите за целите на самоконтрола не зависи от количеството получена земеделска продукция, а от вида земеделска продукция.

Тъй като Наредба № 12/2023 г. влезе в сила от 1 октомври 2023 г., земеделските стопани следва да предоставят доказателства от извършения самоконтрол пред компетентния орган от следващата стопанска година. Изследването за целите на самоконтрола е за сметка на земеделския стопанин. При установяване на остатъчни количества от пестициди, е необходимо земеделският стопанин да идентифицира източника на замърсяване и да предприеме коригиращи действия.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X