През 2024 г. трябва да започне удръжка на 1.5% от директните субсидии на фермерите за управление на риска

През тази година трябва да заработят двата основни инструмента за управление на риска в земеделието – застраховане и взаимоспомагателен фонд. Заложеното публично финансиране е близо 60 млн. евро от удръжка на 1.5% от директните субсидии и друго подпомагане от ЕС и националния бюджет. От земеделците ще се изисква съфинансиране на застраховките и участие с вноски във фонда.

Съфинансиране на премии за застраховане на широк кръг от фермери и създаване на взаимоспомагателен фонд, който да подпомага производителите при непокрити климатични рискове и загуба на доход при резки пазарни колебания. Така изглеждат двата основни инструмента в системата за управление на риска в земеделието, която трябва да заработи през тази година.

В изпратените преди коледните празници промени в стратегическия план за сектора, който разпределя еврофинансирането до 2027 г., за целта са предвидени почти 60 млн. евро публично финансиране – чрез директно подпомагане от националния и европейския бюджет и чрез удържане на 1.5% от директните субсидии на фермерите. Но в системата се предвижда със самоучастие да се включат и самите земеделски производители. Както и да се финансират с евросредства превантивни дейности и мерки в конкретни отрасли.

По темата как да се управлява рискът в земеделието се водят дебати от години. Но съществуващия модел в момента се изчерпва с частично съфинансиране на премии за застраховане в някои специфични сфери, като например лозарство, както и изплащане на държавни помощи при 100% унищожени площи от природно бедствие. Сега плановете са този модел да се промени.

На концептуално ниво в стратегическия план за земеделието, който разпределя еврофинансирането в сектора до 2027 г., са заложени няколко взаимно допълващи се инструмента, чиято цел е по-широк обхват в селскостопанския сектор, но и покриване на рискове, които са извън природните бедствия – например загуба на доход заради резки пазарни смущения.

Другата голяма разлика е, че ще се покриват и частични загуби, а не само такива от напълно унищожена реколта. Това ще става основно през два вида подпомагане – осигуряване на финансиране за застраховане и учредяване на взаимоспомагателен фонд към фонд „Земеделие“. В допълнение към него ще действат и други по-малки схеми за подпомагане в секторите лозарство и плодове и зеленчуци.

В стратегическия план сега е заложена интервенция „Инструменти за управление на риска в земеделието“, за която според изпратените в Брюксел преди коледните празници поправки са предвидени 59.95 млн. евро публично финансиране. Те ще бъдат разпределени между два инструмента – застраховане и създаване на взаимоспомагателен фонд.

По инструмента за застраховане се предвижда осигуряване на съфинансиране за премии по застраховане на земеделски стопанства. По схемата ще се отпуска субсидия от 65% от застрахователната премия за секторите животновъдство, плодове, зеленчуци, тютюн и етерично-маслени култури и 50% за останалите отрасли, включително зърнопроизводството. Кандидатите могат да бъдат малки, средни и големи стопанства или групи на производители, като условието е да са регистрирани като земеделски производител и да са подали заявление за директни плащания в годината, в която кандидатстват за съфинансиране на застраховка. Целта е това финансиране да бъде осигурено за поне 5500 земеделци в страната до 2027 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X